‘Bir Yanım Caz, Bir Yanım Dans’ Buluşması Jazz Company’de
31 Mayıs 2013 Cuma - 10:06     1.791 kez okundu.    
‘Bir Yanım Caz, Bir Yanım Dans’ Buluşması Jazz Company’de

‘Bir Yanım Caz, Bir Yanım Dans’ Buluşması Jazz Company’de

Jazz Company konser etkinlikleri sezonunu 1 Haziran 2013 Cumartesi saat 22:00’de ‘Bir Yanım Caz, Bir Yanım Caz’ sloganı ile psikolog dr. ve DJ Cenk Erdem’le kapatacak.

Taksim’de Elite World İstanbul Otel’de yer alan Jazz Company kapanış gecesinde DJ Cenk Erdem’le caz’ı ve dans’ı buluşturacak kimi zaman romantik, kimi zaman yüksek tempolu caz ve dans şarkılarıyla konukları havaya sokacak. Psikologlar ve psikoloji bilimi insan davranışlarını tanımlaya çalışan bir uzmanlık alanıdır. Davranışların nedenlerini stres, öğrenme, etkileşme gibi durumlarda inceleyerek neden- sonuç ilişkisini açıklamaya çalışmaktadır. Her insan çevreye uyumlu, dengeli gelişmeye elverişli yapıda eğilimi gösterir. Ancak dış etkenlerden dolayı insanın düşünce ve davranışlarında meydana gelen ve gelecek duygulanım ve sapmaları önceden görerek, tahmin ederek saptamalarda bulunmaktadır. Bu saptamalar psikoloji bilimi ile elde ettiği yasaları yeniden insanlara uyarlayarak teşhis ve tedavi yoluna gitmektedir. Psikoloji bilimi 6 ana başlık altında incelenmektedir. Sosyal Psikoloji, Klinik Psikoloji, Eğitim Psikolojisi, Adli Psikoloji ve Gelişim Psikolojisi olarak sıralanmaktadır. Sosyal psikoloji toplumsal koşulların bireyler üzerindeki etkilerini araştırmaktadır. Psikolog ve sosyologlardan oluşan araştırma birimleri birey ve toplum bazında çalışmalarını sürdürmektedirler. Sosyal psikolojide araştırılan belli başlı unsurlar vardır. Yardımlaşma (Altruism) : İnsanlar belli durumlarda birbirlerine yardım ederler veya etmezler. Sosyal Uyum: Bireyler grup kurallarına uyar veya uymazlar. Söz Dinleme (İtaat) : İnsanlar söz dinlerler veya başkaldırırlar. Ön Yargı: Haklılığa, haksızlığa dayalı bir davaya veya insana acele yargıda bulunmak. Şiddet ve saldırı: Maddi ve manevi yargılarını korumak için kendine karşı fikirdeki insanlara fiziksel yaptırımda bulunmak. Psikoloji bilimi belli konu başlıklarında ilerleyerek normalve normal dışı tepkilerini ayırarak iki türlü tedavi etmektedir. Psikolojik tedavilerin bir adım ilerisi psikiyatri ana bilim dalıdır. Tıp disiplini içerisinde ilaçlı tedavilerin devreye girdiği bu alanda psikiyatrist doktorlar gözlem ve tedavileri insan üzerinde sürdürmektedirler. ‘Ruh Hekimliği’ olarak Türkçeye çevrilen bilim adamlarının esas görevleri insan beyni üzerindedir. Psikiyatride tüm tedavi etkilerini beyin üzerinde göstermektedir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nün açıklamasına göre sağlıklı insan ‘bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik durumunda olma’ şeklinde tanımlanmıştır. İnsanlar yalnızca hastalık ve sakatlık nedenlerinden dolayı sağlıksız sayılmamaktadır. Bedensel olarak hiçbir arızası, rahatsızlığı olmayan çok sayıda insan psikolojik ve psikiyatri tedavisi altındadır. Bu nedenle sağlıklı olma açısından olmazsa olmazlardan biri de mutlak ruh sağlığıdır. Ruh sağlığımızı korumak için bol bol doğal açık alanlarda gezmeli ve meditasyon yapılmalı, kitap okumalıi konser, sinema ve dışarıda yemek çay içmek gibi sosyal etkinliklerde bulunulmalı ve hobilere daha fazla zaman ayrılmalıdır. Ruhsal, düşünsel olarak hissedilen ufak bir sıkıntıda en yakın psikolog veya psikiyatriste gitmekte sakınca ve ayıp olarak görülmemelidir.

Müzik kursu seçkin bir eğitim kadrosu ile kursu kavramına yeni bir anlayış kazandırarak ülkemizdeki eğitiminde yaşanan derin boşluğu doldurma kararlılığındadır. Konservatuarlarda dahi yeterli bir eğitimin verilemediği bir ortamda gitar dersi, şan dersi, keman eğitimi gibi çok talep olan kursların yanı sıra klasik ve modern Batı müziğinin ve Türk müziğinin bütün enstrümanları ile ilgili dersler hem bireysel hem de grup çalışmaları olarak konusunun ülkemizdeki en önemli isimleri olan hocalar tarafından verilmektedir. Dolayısıyla m6.png bir kursu olarak değil bir okul olarak değerlendirilmelidir. İMA olarak felsefemiz sektörüyle olan bağlarımız, sahip olduğumuz kültür ve imkanlar ile ilgili her türlü deneyimi öğrencilerimize aktararak onların amatör ya da profesyonel iyi birer müzisyen olmalarını sağlamaktır. m6.png ile olan beraberliğiniz eğitimleriniz bittikten sonra da devam edecek ve bu beraberlik sizlere yepyeni vizyonlar kazandıracaktır.