‘Öldüren Aşk’ Operası Kadıköy Süreyya’da
23 Şubat 2013 Cumartesi - 10:21     2.138 kez okundu.    
‘Öldüren Aşk’ Operası Kadıköy Süreyya’da

‘Öldüren Aşk’ Operası Kadıköy Süreyya’da

İstanbul Devlet Operası’nın sahneye koyduğu besteci Asım Horoziç’in ‘Öldüren Aşk’ operası 26 Şubat 2013 Salı günü saat 20:00’de Kadıköy Süreyya’da sahnelenecek.

Bosna’da geçen acıklı hikaye savaş sırasında Hasan Aga’nın yaralanmasıyla başlar. Biokova Dağı’nda köylülerin çadırında yaraları sarılan Hasan Aga’yı annesi ve kız kardeşi ziyaret ederler. Hasan Aga’nın eşi Fatima katı gelenekler gereği evde çocuklarının yanında kalır. Hasan Aga eşinin ziyarete gelmemesine çok içerler ve çocuklarını kendisine bırakarak evi terk etmesini söyler. Durumu öğrenen Fatima’nın erkek kardeşi Pintoroviç, kız kardeşinin evden atılmasına mani olamaz. Bunun üzerine kız kardeşini şehrin zengin kadısı İmot’la evlendirmeye karar verir. Bu evlilikten önce zavallı Fatima erkek kardeşinden bir dilekte bulunur. Düğün alayı ile çocuklarının bulunduğu evin önünden geçerken yüzüne örtmesi için bir peçe ister. Böylelikle çocuklar annelerini tanımayacak, kendisi de onları bir daha görmeyecektir. Ancak düğün alayı evin önünden geçerken çocuklar annelerini tanır. Büyük sevinç içinde annelerine seslenen çocuklarına son bir kez bakan zavallı Fatima oracıkta kederden son nefesini verir. Bosna, Bosna- Hersek Cumhuriyeti’nin kuzeyinde yer alan bölgedir. Güney bölümünde ise Hersek bulunmaktadır. Yaklaşık alanı 41.000 km2 olan Bosna, Bosna- Hersek Cumhuriyeti’ nin yüzde seksenini kapsamaktadır. Osmanlı İmparatorluğu yönetiminde olan Bosna, 19.yüzyılda Rusya’nın kışkırtmasıyla karışıklıklar ve isyanlar yaşamıştır. Sırplar’ın da katıldığı isyan hareketi Osmanlı ordusu nun bölgeye gelmesiyle bastırılmıştır. Bosna’daki isyanı bastıran Osmanlı subay ve askerlerine Bosna Madalyası sunulmuştur. Bosna- Hesek Cumhuriyeti üç etnik grubu himayesinde bulundurmaktadır. Sırplar, Boşnaklar ve Hırvatlar etnik ayrım gözetmeksizin Bosnalı olarak adlandırılmaktadır. Ülke yönetim biçimi olarak iki bölüme ayrılmıştır. Bosna- Hersek Federasyonu ve Sırp Cumhuriyeti olarak iki entite’dir. Sınır komşuları Hırvatistan, Karadağ ve Sırbistan, kıyıları ise Adriyatik Denizi’ne dayanmaktadır. Ülkenin başkenti Saraybosna yüksek dağlık zirveleriyle kayak turizmine açılmıştır. 1984 yılı Kış Olimpiyatları Saraybosna’da gerçekleşmiştir. Karasal iklimin hakimolduğu bölgede yazlar sıcak, kışlar yoğun kar yağışlı ve çok soğuktur. Bosna adına tarihte ilk kez 958’de Bizans İmparatoru VII. Konstantin’in yazdığı jeopolitik bir kitapta rastlanmıştır. ‘Horion Bosna’ olarak adı geçen bölgenin anlam karşılığı ‘İyi insanlar ülkesi’ dir. Bosna- Hersek’te eğitim kalitesi iki ana gruba ayrılmaktadır. Üniversite öncesi ve üniversite eğitimi olarak Yugoslavya eğitim sisteminde okutulan gençler üniversite sınavlarına girmeden yüksekokul eğitimlerine hazır hale gelmektedirler. Ancak sağlam ilköğretime nazaran yükseköğretimde sorunlar yaşamış olan Bosna üniversitelerinin eskimiş geleneksel yapısı AB’nin katkılarıyla değiştirilmiştir. Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen öğretim üyeleri ve öğrencilerinden oluşan yeni eğitim sistemiyle Saraybosna’da çok kültürlü bir ortamda eğitim kalitesinin arttırılmasına çalışılmaktadır. 1463 yılında Osmanlı topraklarına katılan Bosna- Hersek 1878 yılına kadar Osmanlı idaresi altında yaşamıştır. Müslümanlığı kabul etmeyen Boşnak’ların da haklarına saygı gösteren Osmanlı’lar mimari katkılarla Boşnak kültürüne kalıcı eserler bırakmıştır.

Müzik kursu seçkin bir eğitim kadrosu ile kursu kavramına yeni bir anlayış kazandırarak ülkemizdeki eğitiminde yaşanan derin boşluğu doldurma kararlılığındadır. Konservatuarlarda dahi yeterli bir eğitimin verilemediği bir ortamda gitar dersi, şan dersi, keman eğitimi gibi çok talep olan kursların yanı sıra klasik ve modern Batı müziğinin ve Türk müziğinin bütün enstrümanları ile ilgili dersler hem bireysel hem de grup çalışmaları olarak konusunun ülkemizdeki en önemli isimleri olan hocalar tarafından verilmektedir. Dolayısıyla m6.png bir kursu olarak değil bir okul olarak değerlendirilmelidir. İMA olarak felsefemiz sektörüyle olan bağlarımız, sahip olduğumuz kültür ve imkanlar ile ilgili her türlü deneyimi öğrencilerimize aktararak onların amatör ya da profesyonel iyi birer müzisyen olmalarını sağlamaktır. m6.png ile olan beraberliğiniz eğitimleriniz bittikten sonra da devam edecek ve bu beraberlik sizlere yepyeni vizyonlar kazandıracaktır.