‘Piyano, Aşk’ı anlatıyor’ – Tuluyhan Uğurlu Şeb-i Aruz Konseri
29 Kasım 2013 Cuma - 11:18     1.686 kez okundu.    
‘Piyano, Aşk’ı anlatıyor’ – Tuluyhan Uğurlu Şeb-i Aruz Konseri

‘Piyano, Aşk’ı anlatıyor’ – Tuluyhan Uğurlu Şeb-i Aruz Konseri

Dünyaca tanınmış piyano sanatçısı ve besteci Tuluyhan Uğurlu, Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin ölüm gecesi olan ‘Şeb-i Aruz’da 8 ve 15 Aralık 2013 tarihleri saat 17:00’de Sirekeci Garı’nda iki konser gerçekleştirecek.

Piyano başı sohbetleriyle kah kendisi anlatarak, kah piyanosunu konuşturarak dinleyenlerine farklı başlıklar altında mesajlar ve bilgiler veren Tuluyhan Uğurlu, Mevlana’nın öldüğü ve büyük aşkına kavuştuğu ‘Düğün Gecesi’nde müziği ve sohbetleriyle Mevlana düşüncesi ni, aşkını, semazenlerin dönüşleri eşliğinde dile getirecek. İslamiyet ve Batı dünyasının yakından tanıdığı, duygu ve düşüncelerini, felsefesini anlamaya çalıştığı şair, filozof Mevlana Celaleddin-i Rumi, tasavvufi Mevlevilik yolunu açan bir kişidir. 13.yüzyıl başlarında Horasan’da dünyaya gelen Mevlana’nın babası ‘alimlerin sultanı’ olarak tanınmış olan Muhammed Bahaeddin Veled, annesi ise Harzemşahlar hanedanından Türk kökenli bir prenses olan Emetullah Sultan’ın oğludur. Gençlik yıllarında Anadolu’ya gelerek, Konya ilimize yerleşen Mevlana, hocası Seyyid Burhaneddin’in manevi himayesi altında 9 yıl boyunca terbiye görmüştür. ‘Alimlerin Sultanı’ olarak tanınan babası Muhammed Bahaeddin, halkına hümanist yaklaşımlar içinde olmasından dolayı Harzemşahlar hanedanları arasında hoş karşılanmazdı. Tarihsel söylentilere göre, Mevlana’nın babası dönemin İslam ulemalarına insanları İslam dininde var olmayan hurafelerle uğraştırmalarından dolayı şiddetle karşı çıkmıştır. Kendisine şehrin anahtarları ile padişahlık sunulan Muhammed Bahaeddin inançlarının yanında durmuş ve kendisine sunulan hiçbir maddi gücü kabul etmemiştir. Bir söyleminde ‘Dünyada iki türlü saltanat vardır; biri dünyaya, diğeri ise ahirete aittir. Biz derviş bir aileyiz, ne taht, ne hazine, ne saltanat bizim gözümüzü kapamaz’ diyerek, ayaklarına serilen her olanağı inançları uğruna red etmiştir. Çok pişman olan Harzemşah hanedanları Muhammed Bahaeddin’i asla ikna edememiş ve ülkeden ayrılmasının da önüne geçememişlerdir. Küçük Mevlana Celaleddin, babasının bu konuşmalarını dinlerken, babasının manevi yaşam felsefesinin etkisinde büyümüştür. Bir şeyh konuşmasında Mevlana ve babası için ‘Bir deniz, bir ırmağın ardından gidiyor’ demiş ve yakın gelecekte oğlu Mevlana Celaleddin’in de ‘alem halkının gönlünde ateşler yakacak bir zat’ olacağı görüşünü savunmuştur. 18 yaşında Konya’nın bugünkü Karaman ilçesi ne yerleşen Mevlana, Gevher Hatun’la evlenerek, iki erkek evlat sahibi olmuştur. Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat tarafından yollarda karşılanan Mevlana’nın babası Muhammed Bahaeddin ve ailesi Konya’da bulunan Altıntapa Medresesi’ne yerleştirilmiştir. Saray, ordu mensupları, medreseliler ve halkın büyük bir saygı ve bağlılıkla müridi olduğu Muhammed Bahaeddin, 1231 yılında Konya’da vefat etmiştir. Şerefine 40 gün imarethanelerde yemek dağıtılan Mevlana’nın babası için hükümdar bir hafta yas tutarak, tahtına hiç oturmamıştır. Babasının vasiyeti üzerine ve Selçuklu hükümdarı nın ısrarlarıyla babasının yerine geçen Mevlana Celaleddin-i Rumi, babası kadar başarılı bir düşünce, duygu ve felsefe insanı olmuştur. İslami tasavvufunun en önemli yapıtlarından ‘Mesnevi’yi yazan Mevlana Celaleddin-i Rumi, 25.700 beyitten oluşan ve 6 cilt şeklinde basılan kitabını bitirdiğinde bir hayli yorgun düşmüştür. 17 Aralık’ta hayata gözlerini yuman Mevlana’nın öldüğü gün ‘Şeb-i Aruz’ törenleriyle her yıl anılmaktadır. Mevlana tüm dünyaya ‘Gel, Gel Ne Olursan Ol, Yine Gel’ diye seslenmiş ve insanlığı bir olmaya davet etmiştir.

Müzik kursu seçkin bir eğitim kadrosu ile kursu kavramına yeni bir anlayış kazandırarak ülkemizdeki eğitiminde yaşanan derin boşluğu doldurma kararlılığındadır. Konservatuarlarda dahi yeterli bir eğitimin verilemediği bir ortamda gitar dersi, şan dersi, keman eğitimi gibi çok talep olan kursların yanı sıra klasik ve modern Batı müziğinin ve Türk müziğinin bütün enstrümanları ile ilgili dersler hem bireysel hem de grup çalışmaları olarak konusunun ülkemizdeki en önemli isimleri olan hocalar tarafından verilmektedir. Dolayısıyla m6.png bir kursu olarak değil bir okul olarak değerlendirilmelidir. İMA olarak felsefemiz sektörüyle olan bağlarımız, sahip olduğumuz kültür ve imkanlar ile ilgili her türlü deneyimi öğrencilerimize aktararak onların amatör ya da profesyonel iyi birer müzisyen olmalarını sağlamaktır. m6.png ile olan beraberliğiniz eğitimleriniz bittikten sonra da devam edecek ve bu beraberlik sizlere yepyeni vizyonlar kazandıracaktır.