Bach Bestelerinin Acı Dindirmeye Etkileri
4 Kasım 2012 Pazar - 12:14     1.817 kez okundu.    
Bach Bestelerinin Acı Dindirmeye Etkileri

Bach Bestelerinin Acı Dindirmeye Etkileri

Uzun yıllardan bu yana doğu ve batı müziği bestelerinin insan sağlığı üzerine yararları gönüllü denekler, deneyler ve gözlemlerle kanıtlandı.

Geleneksel Türk Musikisi ‘nde bilimsel veriler olmaksızın çok eski zamanlardan beri bu tür söylemler günümüze kadar gelmiştir. Osmanlı ve öncesi dönemlerde külliye çatısı altında müzikle tedavi yapıldığının kanıtları tarihi buluntu ve yazıtlarla anlatılmıştır. Hatta hangi makamın (rast, hicaz, uşşak, beyati vs.) hangi hastalığa iyi geldiği tam bilimsel bir çalışma ürünü olmasa da söylenir. Yurtdışında denekler üzerinde yapılan en son araştırma sonuçlarına göre Alman Besteci J.S.Bach bestelerinin hastaların ağrılarını hafiflettiği tespit edilmiştir. Johann Sebastian Bach döneminde yaşamış Türk Musikisi bestecisi Itri Dede Efendi’nin Türk bilim adamları tarafından yapılmış herhangi klinik çalışması yoktur.  Batılı bilim adamlarının yola çıkış tezi ‘müziğin hastanın dikkatini başka yöne çekmesi’ düşüncesidir. Özellikle Barok müziğin öncüsü olan Bach bestelerinin acı/ ağrı dindirdiği kanıtlanmıştır. Bir biyopsi sırasında kulaklıklarla dinletilen Bach müziğinin anksiyete ve acı duygusunu azalttığı belirlenmiştir. Deneyler esnasında 3 ayrı gruptan oluşan denekler farklı yöntemlerle iyileştirildiler. İlk grup kulaklık kullanmadan, ikinci grup kulaklıkla müzik vermeden sadece dış sesleri keserek ve üçüncü grup ise kulaklıklara müzik verilerek iyileştirildi. Tedavi sonucu nda müzik dinletilmeyen iki grubun kan basınçlarının ( yüksek tansiyon) yüksek olduğu, müzik dinleyen hastaların ise iyileşme oranlarının daha yüksek ve ağrı/ acı hislerinin de daha düşük olduğu belirlendi. Bach ailesi müzikle uğraşan bir çok ferdiyle dönemin tanınmış hanedanlarındandır. Johann Sebastian Bach, aile fertleri arasında müzik tarihine adını altın harflerle kazımıştır. Mesleğinin ve yaşamının en parlak yıllarında görme yeteneğini kaybetmiş, geçirdiği depresyon sonrası eserlerinin bir kısmını yakmış, müziğe farklı kontrpuan çeşitlemeleri kazandırmış, alçak gönüllü ve değeri yüzyıllar sonra keşfedilmiş önemli bir müzik adamıdır.

Müzik kursu seçkin bir eğitim kadrosu ile kursu kavramına yeni bir anlayış kazandırarak ülkemizdeki eğitiminde yaşanan derin boşluğu doldurma kararlılığındadır. Konservatuarlarda dahi yeterli bir eğitimin verilemediği bir ortamda gitar dersi, şan dersi, keman eğitimi gibi çok talep olan kursların yanı sıra klasik ve modern Batı müziğinin ve Türk müziğinin bütün enstrümanları ile ilgili dersler hem bireysel hem de grup çalışmaları olarak konusunun ülkemizdeki en önemli isimleri olan hocalar tarafından verilmektedir. Dolayısıyla m6.png bir kursu olarak değil bir okul olarak değerlendirilmelidir. İMA olarak felsefemiz sektörüyle olan bağlarımız, sahip olduğumuz kültür ve imkanlar ile ilgili her türlü deneyimi öğrencilerimize aktararak onların amatör ya da profesyonel iyi birer müzisyen olmalarını sağlamaktır. m6.png ile olan beraberliğiniz eğitimleriniz bittikten sonra da devam edecek ve bu beraberlik sizlere yepyeni vizyonlar kazandıracaktır.