Barok Müzik
25 Eylül 2009 Cuma - 15:30     4.864 kez okundu.    
Barok Müzik

BAROK MÜZİK

Barok dönem süslü ve detaycı bir dönemdir. Şatafat ve etkiler göze çarpar.

 Süslü teknikler ve biçimlerin birlikte kullanıldığı, karışık tekniklerden oluşan sanat akımları ortaya çıkar. Müzik alanındaki önemli yenilik din dışı, enstrümanla birlikte söylenen solo şarkılardır. Ayrıca İtalya’da farklı bir tarz olan ilk opera denemeleri dikkat çeker. Fransa’da rondolardan sonra gelişen bir tarz olarak bilinir.

 
       Barok dönemde bugünkü orkestra anlayışının gelişmeye başladığı dikkat çeker. Orkestraların kurulmaya başladığı ve çalgıların bugünkü biçimlerine benzer şekillerini almaya başladıkları bir dönemdir Barok dönem. 
Bu dönem tarihteki önemli besteciler den olan Vivaldi, Bach ve Haendel gibi ünlü bestecilerin kendilerini gösterdikleri bir dönemdir. Ayrıca konçerto ve senfoni gibi müzik biçimlerini gelişmeye başladığı ilk defa ortaya konduğu bir dönem olmuştur.

 
Barok dönem çok sıkı ve tutucu ortaçağ’ın ve kuralcı Rönesans’ın ardından gelen karışık bir dönemdir.  Müzik alanında yeniliklerin görüldüğü önemli bir dönemdir.

Müzik kursu seçkin bir eğitim kadrosu ile kursu kavramına yeni bir anlayış kazandırarak ülkemizdeki eğitiminde yaşanan derin boşluğu doldurma kararlılığındadır. Konservatuarlarda dahi yeterli bir eğitimin verilemediği bir ortamda gitar dersi, şan dersi, keman eğitimi gibi çok talep olan kursların yanı sıra klasik ve modern Batı müziğinin ve Türk müziğinin bütün enstrümanları ile ilgili dersler hem bireysel hem de grup çalışmaları olarak konusunun ülkemizdeki en önemli isimleri olan hocalar tarafından verilmektedir. Dolayısıyla m6.png bir kursu olarak değil bir okul olarak değerlendirilmelidir. İMA olarak felsefemiz sektörüyle olan bağlarımız, sahip olduğumuz kültür ve imkanlar ile ilgili her türlü deneyimi öğrencilerimize aktararak onların amatör ya da profesyonel iyi birer müzisyen olmalarını sağlamaktır. m6.png ile olan beraberliğiniz eğitimleriniz bittikten sonra da devam edecek ve bu beraberlik sizlere yepyeni vizyonlar kazandıracaktır.