Borusan İstanbul Filarmoni İle Wagner’in 200. Doğum Yılı Konseri
6 Kasım 2013 Çarşamba - 12:34     1.512 kez okundu.    
Borusan İstanbul Filarmoni İle Wagner’in 200. Doğum Yılı Konseri

Borusan İstanbul Filarmoni İle Wagner’in 200. Doğum Yılı Konseri

2013- 2014 yılı konser sezonunda onursal şefliğini Gürer Aykalı’ın, daimi şefliğini Sascha Goetzel’in yaptığı Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası 7 Kasım 2013 Perşembe saat 20:00’de Lütfi Kırdar Kongre Sarayı’nda ‘Wagner’in 200. Doğum Yılı’ için bir konser gerçekleştirecekler.

Opera müziğinin tarihi akışını değiştiren, eserleri felsefe, kompozisyon ve sunuş olarak yenileyen ünlü besteci Richard Wagner’in eserlerini Ünüşan Kuloğlu (tenor) ve Tuncay Kurtoğlu (bas) seslendirecekler. Richard Wagner, 1813- 1883 yılları arasında yaşamış Alman tiyatro direktörü, opera bestecisi, müzik teorisyeni ve kuramcısı aynı zamanda yazar’dır. Birleşik sanat eserleri kavramı ile dünyayı etkileyen, drama ve müzikal alanda yenilikler yapan Richard Wagner, Yahudiliğe karşı olan görüşleri nedeniyle de çok tartışılan bir müzik adamı olarak tarih sahnelerinde yer almıştır. Yahudilik (Musevilik), günümüz Suriye’si, Mısır ve Kuveyt bölgelerinde yaşamış İbrani soyundan gelen halkın felsefe, inanç ve yaşam biçimlerini belirleyen kutsal bir dini ve etik inanıştır. İlk tek tanrılı dinlerden biri olarak kabul edilen Yahudilik, bazı kuram ve felsefesiyle Batı Hristiyanlığını da etkisi altına almıştır.  Yahudi nüfusunun büyük bir kısmı İsrail’den sonra, Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşamaktadır. Ancak diğer dinlerde olduğu gibi Yahudilik’te içinde farklı mezhepler barındırmaktadır. Bunlar Ortodoks Yahudilik, Muhafazakar Yahudilik ve Reformist Yahudilik olmak üzere 3’e ayrılır. İnanışa göre bu din, Tanrı ile İbrahim arasında yapılan anlaşmayla (Akit) başlar. İnançlarının esasına göre 13 maddeden oluşan kuramları bulunmaktadır. Yahudilik dininin kitabı ise Tevrat olarak tanımlanmaktadır. Bu din kitabının dışında Museviliğin tasavvufundan bahseden, öğretilerinin içine girerek gizemci felsefesini ortaya koyan Kabala, İbrani dilinde ‘gelenek ve görenek’ anlamına gelmektedir. Dini kıyafetleri genelde şükür duası ederken, yemek yerken erkeklerin başlarında sipersiz, yuvarlak, hafif bir takke bulunmaktadır. Sadece başın üst arka kısmını kapayan sembolik bir baş giysisidir. Erkek çocukları 13 yaşına geldiklerinde ‘bar mitsva’ töreniyle ‘tallit’ adı verilen uçları püsküllü örtüyü omuzlarında taşımaya başlamaktadırlar. Bu dine mensup kişiler günde 3 kez ibadet etmektedirler. Şabat adı verilen bayramlarında bir vakit daha eklenerek bu sayı dörde çıkmaktadır. Yalnız başına okunan dualar dışında cemaatle yapılan dua ve ayinler daha makbul ve daha sevap sayılmaktadır. Yahudilik dini ne mensup insanların cemaat olarak toplandığı kutsal mekana ‘sinagog’ adı verilir. Her dini öğreti içinde bulunan etik yasalar dinine sadık bir Yahudi tarafından uygulanmaktadır. Bunlar beslenme kuralları, ailenin saflığı ve yüceliği vs. gibi öğretilerdir. Beslenme (kaşrut) kurallarında tıpkı İslam dininde olduğu gibi ‘helal’ anlayışı vardır. Bu anlayışa ‘kaşer’ denir. Başka hayvanları yiyerek beslenen hayvanların ve başka hayvanların dışkılarını yiyen hayvanların yenilmesi kesinlikle yasaklanmıştır. Domuz eti, sürüngenler ve böceklerin yenmesi kesinlikle yasak olmakla birlikte hindi ve tavuğun yenilmesinde herhangi bir sakınca yoktur. Acı çekmiş, hastalık geçirmiş, pislik içinde büyümüş ve eziyet edilmiş hayvanların insanlara ‘negatif ruhsal durum’ aşılayacağı düşünülmüştür. Yahudilikte bu dine mensup kişilerin doğum evresinden itibaren yaşamında geçireceği dini evreler bulunmaktadır. Brit Mila: Kız çocuklar için yapılmayan bu tören 8 günlük erkek bebeklere (sünnet) yapılmaktadır. Burada bebeğe bir İbranice isim verilir. Bar Mitsva: Çocukluktan yetişkinliğe geçişte kızlar ve erkekler için 12- 13 yaşlarına geldiğinde aile tarafından düzenlenen etkinliktir. Evlilik, ölüm ve matem törenleri de bir o kadar içtenlikli ve kurallı şekilde titizlikle uygulanmaktadır.

Müzik kursu seçkin bir eğitim kadrosu ile kursu kavramına yeni bir anlayış kazandırarak ülkemizdeki eğitiminde yaşanan derin boşluğu doldurma kararlılığındadır. Konservatuarlarda dahi yeterli bir eğitimin verilemediği bir ortamda gitar dersi, şan dersi, keman eğitimi gibi çok talep olan kursların yanı sıra klasik ve modern Batı müziğinin ve Türk müziğinin bütün enstrümanları ile ilgili dersler hem bireysel hem de grup çalışmaları olarak konusunun ülkemizdeki en önemli isimleri olan hocalar tarafından verilmektedir. Dolayısıyla m6.png bir kursu olarak değil bir okul olarak değerlendirilmelidir. İMA olarak felsefemiz sektörüyle olan bağlarımız, sahip olduğumuz kültür ve imkanlar ile ilgili her türlü deneyimi öğrencilerimize aktararak onların amatör ya da profesyonel iyi birer müzisyen olmalarını sağlamaktır. m6.png ile olan beraberliğiniz eğitimleriniz bittikten sonra da devam edecek ve bu beraberlik sizlere yepyeni vizyonlar kazandıracaktır.