Caz Ustalarının Grubu ‘Remember Shakti’ İş Sanat Sahnesi’nde
25 Ekim 2013 Cuma - 11:24     1.840 kez okundu.    
Caz Ustalarının Grubu ‘Remember Shakti’ İş Sanat Sahnesi’nde

Caz Ustalarının Grubu ‘Remember Shakti’ İş Sanat Sahnesi’nde

Caz, rock ve fusion müziğin efsane gitaristlerinden, müzikte yeni teknolojilerin öncüsü ve gitar konçertoları bestecisi İngiliz John Mc Laughlin ve Hint müziğinin ‘klasik tabla’ adlı perküsyon virtüozlerinden Zakir Hussain, 23 Kasım 2013 Cuma günü saat 20:00’de İş Sanat Kültür Merkezi’nde müzikseverlerle bir araya geliyor.

Özellikle Hint Müziği ve caz müziğini birbirine harmanlayarak yeni ritmler ve armonik kalıplar bulan yaratıcı projelere imza atan ikili 1970 yılında dağılan ‘Shakti’ grubunu ‘Remember Shakti’ ile yeniden yaşatıyor. Hindistan Cumhuriyeti, Güney Asya’da yer alan dünyanın en büyük ikinci nüfusuna sahip ve yine dünyanın en büyük yedinci coğrafi alana sahip bir ülkesidir. Hint Okyanusu, Umman Denizi ve Bengal Körfezi tarafından sarmalanan kıyılarıyla Hindistan bir yarımada olarak ta algılanabilir. Komşuları Çin Halk Cumhuriyeti, Pakistan, Nepal, Bangladeş ve Myanmar sınırlarında yer almaktadır. Ticari ve kültürel zenginliğiyle tanınan ülke büyük imparatorluklara da ev sahipliği yapmıştır. İslamiyet, Yahudilik, Zerdüştçülük, Hristiyanlık dinlerinin gelmesiyle kültürel ve geleneksel zenginliği daha da artmıştır. Hızlı bir ekonomik büyüme içinde olsa da ülkede açlık, işsizlik, yoksulluk oranları çok yüksek, okuma- yazma oranları ise son derece düşüktür. Çin’le birlikte dünyada nüfuslarının 1 milyar üzerindeki sınırlara ulaştığı hızlı nüfus artışı gözlemlenen bölgelerdendir. Indus nehri ve çevresinde başlayan yerleşim yerinden adını alan Farsça kökenli Hindistan ismi Indoi yada İndia olarak anılmaktadır. Hint geleneklerinde dini kurallar günlük yaşam tarzının da vazgeçilmez parçalarını oluştururlar. Günlük hayattan, eğitime, ticaretten, politikaya kadar nüfuz eden dinler arasında Hinduizm, ‘dinler mozaiği’ olarak tanımlanmaktadır. Kurucusu ve kitabı olmayan Hinduizm içinde birçok mezhepler barınmaktadır. Tek bir temel felsefeye dayanmayan bu din, bir tanrıya tapınmayı da önermez. Her Hindu ferdinin ruhunda yer alan ‘Yüce ve Yıkılmaz Ruh’la hakikat yoluna girmek için hayvanlara, ruhlara, nehirlere, okyanuslara, dağlara, ağaçlara da tapan mezhepleri bulunmaktadır. Hinduizm tanrılarında hem insani vasıflar hem de insanüstü güçler bulunmaktadır. Festival, şenlik ve törenlerle güneşe, aya, nehirlere, okyanuslara, ağaçlar ve hayvanlara kutlamalar gerçekleştirilir. Bu festival ve şenliklerde panayırlar ve ayinler düzenlenerek çok eski efsaneler canlandırılmaktadır. Örneğin; Efendi Krişna, çocukluğunda bir dükkandan tereyağ çalmış, gençliğinde de flüt çalan son derece yaramaz bir çocuktur. Efsaneye göre ileriki yaşlarında filozof yanı ve ciddi kişiliğiyle erdemli öğretileri olan ve birçok Hindu’nun taptığı ruhtur. Hinduizmin en önemli tanrılarından olan Brahma, Vişnu ve Şiva’nın tüm evreni yarattığına inanılmaktadır. Vişnu, doğumu, Brahma, koruyuculuk ve yok ediciliği, Şiva ise kötülükleri yok edici özellikleri taşımaktadır. Tapınılan ve inanılan ruhlara ait putlar ihtişamlı, süslü tapınaklarda korunmaktadır. Hindu tanrıları daima karlı tepelerde, okyanuslarda, nehirlerde ve Hinduların kalplerinde canlı tutulmaktadır.

Müzik kursu seçkin bir eğitim kadrosu ile kursu kavramına yeni bir anlayış kazandırarak ülkemizdeki eğitiminde yaşanan derin boşluğu doldurma kararlılığındadır. Konservatuarlarda dahi yeterli bir eğitimin verilemediği bir ortamda gitar dersi, şan dersi, keman eğitimi gibi çok talep olan kursların yanı sıra klasik ve modern Batı müziğinin ve Türk müziğinin bütün enstrümanları ile ilgili dersler hem bireysel hem de grup çalışmaları olarak konusunun ülkemizdeki en önemli isimleri olan hocalar tarafından verilmektedir. Dolayısıyla m6.png bir kursu olarak değil bir okul olarak değerlendirilmelidir. İMA olarak felsefemiz sektörüyle olan bağlarımız, sahip olduğumuz kültür ve imkanlar ile ilgili her türlü deneyimi öğrencilerimize aktararak onların amatör ya da profesyonel iyi birer müzisyen olmalarını sağlamaktır. m6.png ile olan beraberliğiniz eğitimleriniz bittikten sonra da devam edecek ve bu beraberlik sizlere yepyeni vizyonlar kazandıracaktır.