Caz ve Senfoni Elele: E.S.T Symphony- Filarmonia İstanbul
10 Temmuz 2013 Çarşamba - 09:50     1.373 kez okundu.    
Caz ve Senfoni Elele: E.S.T Symphony- Filarmonia İstanbul

Caz ve Senfoni Elele: E.S.T Symphony- Filarmonia İstanbul

İstanbul Caz Festivali’nin girişimleriyle gerçekleşecek olan özel projede yenilikçi ve öncü yaklaşımlarıyla caz müziğine yenilikler katan Esbjörn Svensson’ın besteleri bu kez senfonik düzenlemelerle işlenecek.

10 Temmuz 2013 saat 21:30’da Haliç Kongre Merkezi’nde İsveçli besteci ve orkestra şefi Hans Ek’in ve 2008 yılında hayatını kaybeden Esbjörn Svensson’ın beste ve aranjmanlarının üzerine kurulan düzenlemeler Filarmonia İstanbul ve solistler eşliğinde seslendirilecek. Haliç, İstanbul’un Avrupa yakasında tarihi yarımada ve Beyoğlu’nu birbirinden ayıran deniz girintisidir. Yunan tarihinde ‘Altın Boynuz’ olarak bilinen Haliç, Bizans İmparatorluğu’nun denizcilik merkezi olmuştur. Haliç’i istilalardan korumak için bir uçtan bir uçtan bir uca gerilen geniş zincir gemilerin girişini engellemekte kullanılmıştır. 1453 yılında İstanbul’un fethi sırasında II.Mehmet gemilerini karadan yağlı kızaklar üzerinde kaydırarak geçirmiştir. İstanbul’un fethinden sonra Rum, Gürcü, İtalyan, Yahudi tüccarlar ve aileleri Haliç üzerinde Fener ve Balat bölgelerine yerleşmişlerdir. Bugün Galata Köprüsü, Eminönü ve Galata arasında Haliç’i birbirine bağlamaktadır. Atatürk Köprüsü ve Haliç Köprüsü de diğer bağlantı sağlayıcılardır. Tarihi ve turistik açıdan ilgi çeken bölge endüstriyel atıkların birikmesi neticesinde bataklık haline gelmiş, 2000 yılında Belediye Başkanı Bedrettin Dalan’ın döneminde temizletilmiştir. Tarihte küçük azınlık gruplarına ev sahipliği yapan Haliç’te Karaağaç, Giresunlu, Karyağdıbaba, Sütlüce adlarında Bektaşi tekkeleri de yer almıştır. III. Sultan Mustafa’nın 18.yüzyılın ikinci yarısında kurduğu Karaağaç Tekkesi en önemlileri arasındadır. II.Mahmut döneminde Yeniçeri Ocakları’nın kapatılmasıyla ilk kez ve Cumhuriyet döneminde tekke ve zaviyelerin kapatılması kanunu ile ikinci kez kapanmıştır. 500 yıllık geçmişiyle Karaağaç Tekkesi Osmanlı arşivlerine göre II.Beyazıd Vakfiyesi’ne bağlı bulunmaktadır. Bektaşilik, 13.yüzyılda Anadolu’da İslamlaştırma faaliyetleri esnasında Hoca Ahmet Yesevi’nin kaidelerinden yola çıkarak kurumsallaşan bir İslami tarikattır. Büyük Türk mutasavvıflarından Kalenderi, Haydari ve Hacı Bektaş-ı Veli’nin önderliğinde 14. ve 15.yüzyılda Anadolu ve Azerbaycan’a yayılmıştır. Bektaşilik öğretisinde esas olan ‘insan’dır. Hümanist esaslı öğretileri belli bir eğitim sürecini gerektirir. Bu süreç sonunda kişi ‘insan-ı kamil’ mertebesine yani ‘bilge ve yetkin insan’ mertebesine erişmektedir. Bektaşilik ve Hacı Bektaş-ı Veli, Türk felsefe dünyasına bir çok katkılarda bulunmuştur.

Müzik kursu seçkin bir eğitim kadrosu ile kursu kavramına yeni bir anlayış kazandırarak ülkemizdeki eğitiminde yaşanan derin boşluğu doldurma kararlılığındadır. Konservatuarlarda dahi yeterli bir eğitimin verilemediği bir ortamda gitar dersi, şan dersi, keman eğitimi gibi çok talep olan kursların yanı sıra klasik ve modern Batı müziğinin ve Türk müziğinin bütün enstrümanları ile ilgili dersler hem bireysel hem de grup çalışmaları olarak konusunun ülkemizdeki en önemli isimleri olan hocalar tarafından verilmektedir. Dolayısıyla m6.png bir kursu olarak değil bir okul olarak değerlendirilmelidir. İMA olarak felsefemiz sektörüyle olan bağlarımız, sahip olduğumuz kültür ve imkanlar ile ilgili her türlü deneyimi öğrencilerimize aktararak onların amatör ya da profesyonel iyi birer müzisyen olmalarını sağlamaktır. m6.png ile olan beraberliğiniz eğitimleriniz bittikten sonra da devam edecek ve bu beraberlik sizlere yepyeni vizyonlar kazandıracaktır.