Çin ve Eski Yunan Müzik Tarihi
9 Eylül 2009 Çarşamba - 15:00     14.590 kez okundu.    
Çin ve Eski Yunan Müzik Tarihi

ÇİN MÜZİĞİ
En eski ve köklü kültür olan Çin kültürü içinde gelişen müzik duyguları ortaya sermekteki başarısı ile dikkat çeker. Genel anlamıyla Çin kültüründe müzik kalbin sesi, doğanın yansımasıdır.

M.Ö. 206-M.S.220 yılları Çin müziğinin klasik dönemi kabul edilir. Önceleri tek sesli müzik olarak gelişmeye başlayan Çin Müziği zamanla Avrupa’da da gelişen çok sesliliğe ayak uydurur ve çok sesli bir müzik halini alır.  Çin kültüründe her şeyin bir anlamı vardır. Bu anlayış müziğe de yansımıştır.

 

Çan sesleri savaşı, telli çalgıların sesleri ciddiyeti, üflemeli çalgıların sesleri bolluğu temsil eder. Çin müziğinin temeli olan gong enstrümanı Çin inancında pek çok anlam taşır. Gong sesi ile cinleri ve kötü ruhları korkutabilir, ejderhayı korkutup kaçırabilirsiniz.

 
Çin müziğinde kullanılan çok çeşitli ve Avrupa müziğinde kullanılan enstrümanlardan bir hayli farklı enstrümanlar kullanılmaktadır. Ses rengi olarak, tını olarak değişiktir. Enstrümanlara insan sesi yani korolar da eşlik etmektedir.

 

 
ESKİ YUNAN MÜZİĞİ

 

   Müzik isim olarak Eski Yunan dilinden gelmektedir. Eski Yunan’da sanatta esin kaynağı olan Musalar kelimesinden türetilmiş, değişerek müzik olarak kullanılan sözcük hemen her dilde aynıdır. Eski Yunan kültüründe şairler hem şiir yazarlar hem de şiirlerini besteledikleri ve lirle çaldıkları müzik eşliğinde söylerlerdi.

 
      Yunan enstrümanlarının en önemlisi olan Kithara çeşitli Yunan tanrılarını memnun etmek ve dilekler dilemek için yapılan törenlerde kullanılan başlıca müzik aletidir. Kithara Tanrı Apollona adanmış ve onu temsil etmektedir. Lir ile benzerdir ama 5 veya 12 telden oluşur. Bu aletin ilkel hali olan 4 telden oluşan ve gene Apollon’a adanmış Phorminx adlı bir enstrümandır. Ayrıca üflemeli bir Yunan çalgısı olarak bilinen Aulos yetersiz geldiğinde delikleri yerleri ve sayıları değiştirilerek ses çeşitlenmesine gidilmek istenmiştir. Kısaca Eski Yunan enstrüman yaratımı konusunda çok başarı değildir. Hatta bazı enstrümanların Asya kavimlerinden kiralandığı bile tahmin edilmektedir.

 
     Eski Yunan’da çeşitli festivallerde, şölenlerde kısaca toplum yaşamının içinde kullanılan müzik ve şiir gibi sanat akımları yaygındır. Tanrıları memnun etmek için çeşitli sanat dallarından sunumlar yapılır.

Müzik kursu seçkin bir eğitim kadrosu ile kursu kavramına yeni bir anlayış kazandırarak ülkemizdeki eğitiminde yaşanan derin boşluğu doldurma kararlılığındadır. Konservatuarlarda dahi yeterli bir eğitimin verilemediği bir ortamda gitar dersi, şan dersi, keman eğitimi gibi çok talep olan kursların yanı sıra klasik ve modern Batı müziğinin ve Türk müziğinin bütün enstrümanları ile ilgili dersler hem bireysel hem de grup çalışmaları olarak konusunun ülkemizdeki en önemli isimleri olan hocalar tarafından verilmektedir. Dolayısıyla m6.png bir kursu olarak değil bir okul olarak değerlendirilmelidir. İMA olarak felsefemiz sektörüyle olan bağlarımız, sahip olduğumuz kültür ve imkanlar ile ilgili her türlü deneyimi öğrencilerimize aktararak onların amatör ya da profesyonel iyi birer müzisyen olmalarını sağlamaktır. m6.png ile olan beraberliğiniz eğitimleriniz bittikten sonra da devam edecek ve bu beraberlik sizlere yepyeni vizyonlar kazandıracaktır.