Çocuk ve Müzik
25 Eylül 2009 Cuma - 19:26     18.838 kez okundu.    
Çocuk ve Müzik

ÇOCUK VE MÜZİK
Müzik insan hayatının başından itibaren önemli ve etkileyici bir roldedir. Bebeklerde doğdukları andan itibaren müziği anlama ve dinleme özellikleri gelişmiştir.

Anne karnındayken müzik dinletilen bebeklerin daha zeki ve anlama yetenekleri gelişmiş olduğu tespit edilmiştir. Daha bebeklikten itibaren insan hayatındaki müziğin etkileri, olumlu yönleri hayat boyu kullanılmaktadır.
        Bebeklerde doğduklarından itibaren ritim duygusu vardır. Bebekler doğduklarından itibaren sese tepki veren ve algılayan yapıdadırlar. Ağlama seslerini ayarlayarak isteklerini, sorunlarını ve duygularını iletmeye çalışırlar. Çocuklar büyüdükçe ritim ve melodiyi algılama duygusu da gelişmektedir. Çocukların gelişimi için farklı tarzlarda müzikleri dinletmekte fayda vardır. Çocuğa müzikle birlikte hareket etme yani müziğe eşlik edebilme olanağı vermek gerekir.

 
       Çocuklarda müzikle eğitim öğretim önemlidir. Çocuklarda kişilik gelişiminde, dış dünyaya karşı uyumda, kendini ifade etmede müziğin yeri yadsınamaz.  Ayrıca çocuklar üzerinde dil gelişimi konusunda, ses gelişimi konusunda yardımcı olduğu gözlenmiştir. Hayal güçlerinin gelişiminde de etkilidir.
        Araştırmalar yapılırken çocuklar izlenir. Şarkı söylemeleri izlenir, müziğe verdikleri bedensel tepkileri gözlenir. Özellikle bebeklerin müziğe verdikleri tepkiler çok dikkat çekicidir. Bebekler müziğin geldiği yöne yönelerek tepkilerini gösterirler. Çocukların 1-2 yaşına geldiğinde müziği hareketleriyle takip ettikleri ve seslendirmeye çalıştıkları izlenmiştir.  3-5 yaşlarındaki çocukların müziği dinledikleri ama ilginçtir ki hareketleriyle çok fazla katılım göstermedikleri gözlenmiştir.

 
        Okul öncesi dönemde çocukların müziğe karşı ilgileri sosyalleşmeleri için gereklidir. Sosyal gelişimi ve iletişim kurma becerilerinin gelişimi açısından önemlidir. Müzik eğitimi  erken yaşlarda başlar sa çocuğun bu konudaki yeteneği erken ortaya çıkar. Müzik eğitimi çocuğun hayatında önemli rol oynar.
         Dil eğitiminde de müziğin etkisi vardır. Dil ve müzik benzer yapıdadır. Temelleri ses olan dil ve müzik kulağa hitap eder. İkisinde de ritmik kurallar vardır. Dilde müzikal bir yapı da hakimdir. Toplumların dilleri farklıdır ve her dil farklı bir müzikal yapı içerir.  Konuşma ve müzik arasında benzerlikler vardır. Bebeklere müzik dinletmek sesleri algılamasını açar ve daha çabuk konuşmaya başlamasını sağlar. İletişim daha çabuk ve iyi kurabilen çocuklar daha sosyal ve dışa dönük bireyler haline gelirler.   Yabancı dil öğreniminde de müzik kullanımı vardır. Erken yaşta başlanan yabancı dil öğrenimi müzikle desteklendiğinde hem daha kolay öğrenilir hem de daha eğlenceli hale gelmiş olur. 

 
        Anaokullarına başlayan çocuklar için eğlenceli ve öğretici aktivitelerde müzik kullanılır. Oyunları müzikle birleştirerek oynatmak çocukların gelişimine katkı sağlar. Ayrıca toplu olarak çocukların müzikli oyunlar oynamasını ve hatta üretmesini sağlamak da çocukların hayal güçlerini kuvvetlendirmek ve yaratıcılıklarını arttırmak konusunda oldukça başarı sağlar.
       İlköğretim döneminde de çocuklara kuru dersten çok müzikli oyunlarla desteklenmiş dersler yaptırılırsa derslerden sıkılmaları önlenmiş olur. Bu dönemde müzik derslerinde şarkılar söylenerek, çocukların yaşlarına uygun yapıda müzik aletleri çaldırılarak yapılması çocuğun gelişimine katkı sağlar. Ritim duyguları gelişir ve melodi algılamaları artar. Böylece hayatta ve diğer derslerde başarıları artmış olur. 
       Çocuklara erken yaşlarda müzik aleti çalmayı öğretmenin de çok çeşitli yararları vardır. Bir müzik aleti çalmak duyma duyularını geliştirirken, ritim ve algılamayı da geliştirmektedir. Ayrıca bedensel gelişime de katkıları vardır. El, kol koordinasyonları artar. Bedeni kullanma ve duruş değişir. Oturuş ve hareketler farklılaşır. Bir enstrüman çalmak tüm bedensel ve ruhsal gelişim için önemlidir. Çevreyi algılama farklılaşır. Hayal gücü ve yaratıcılık üzerinde de oldukça yararlı etkileri tespit edilmiştir. Çocukların hangi müzik aletini çalacağına aileler karar vermemelidir. Çocuğun gelişimi ve yeteneği takip e tespit edilerek çocuğun sevdiği bir müzik aleti öğretilmelidir. Bu da ailelerin erken yaşlarda çocuklarını bir müzik aleti çalmaya teşviki veya müzikle çocuğu iç içe büyütmesiyle olmaktadır. Aileler çocukların birçok müzik aletini tanımalarını sağlamalıdır. Çocuklara yönelik basit müzik aletlerini oyuncak olarak çocuğa vererek sevdiği müzik aleti konusunda bilgi edinilebilir. Bunlara örnek olarak “Orff çalgıları” denen besteci Carl Orff’un çocuklar için tasarladığı basit ve kolay kullanılan müzik aletleri çocuklara verilebilir. Bu aletler ritim ve ezgi çalgıları olarak iki çeşittir. Ritim aletleri ağaçtan yapılmış basit enstrümanlardır. Ritim aletlerinin deriden yapılanları ise davul, darbuka gibi aletlerdir. Ezgi aletleri ise metalden yapılır ve el zilleri gibi çeşitlilik gösterir.
   Çocukların bir müzik aleti çalma yaşı enstrümana göre farklılık göstermektedir. Perküsyon aletleri çalmaya çocuklar 3 yaşından itibaren başlayabilir. Bu yaş grubu çocukları vurarak ses çıkarmaya meraklıdır. Ritim duyguları gelişmiş olduğu için bedenlerine de uygun bir aleti rahatlıkla öğrenebilirler. 4 yaş çocukları ses eğitimi alabilir. Seslerini doğru kullanmayı öğrenmek hem müzikte başarı hem de hayatta başarı getirecektir. 5 yaşındakiler ise piyano ve keman çalmaya başlayabilir. Artık bu yaşta bedenleri gelişmiştir ve bu enstrümanlar için uygundur. Gitar çalmaya ise 6 yaşında başlanabilir.
     İlköğretim döneminden itibaren çocukların üzerinde stres ve baskılar artmaya başlar. Özellikle de ilköğretime yeni başlayan çocuklar oyun çağından birden okuma yazma öğrenme gibi bir yükün altına girerler. Bu dönemlerde düzenli olarak yapılan sanatsal aktiviteler çocuklara yaralı olmaktadır. Resim yapmak, şarkı söylemek, enstrüman çalmak gibi aktiviteler çocukların üzerlerindeki baskıyı olabildiğince hafifletir. Bedensel ve ruhsal dengeyi sağlamalarını öğretir.   

 
      Çocuklarda ritim duygusu bebeklikten itibaren geldiği için erken yaşta çeşitli oyuncaklarla ritimler çalması sağlanabilir. Ritimin, çocukların bedensel davranışlarını dengeli kullanmasında ve hareketlerinin dengeli olmasında önemli rolü vardır.

 
       Müzik öğrenmek bir çocuğun hayattaki diğer aktiviteleri daha hızlı öğrenmesini sağlar. Zeka üzerinde önemli etkisi vardır. Müzik temeli matematiğe dayalı bir sanat dalıdır. Müzikle ilgilenmek bir müzik aleti çalmayı öğrenmek, notaları öğrenmek matematiksel düşünmeyi gerektirir. Beyin ve vücudun dengeli çalışmasını sağlar. Çok yönlü ve çeşitli düşünmeyi öğretir.
        Müziğin çocuklar üzerinde o kadar olumlu etkileri vardır ki saymakla bitmez. Çocukların hayata karşı kendine güvenli durmalarını sağlar. Motivasyonlarını canlı tutmayı öğretir. Çevre edinmelerini ve iletişim kurmalarını kolaylaştırır. Geniş bakış açısına sahip olmalarına yardımcı olur.  

 
        Günümüzde müziğin bebek ve çocuklar üzerindeki olumlu etkileri onaylanmıştır. Buna dayanarak uzmanlar bebek ve çocuklar için müzik cd leri hazrlamış ve piyasaya sunmuştur. Bebeklerde zeka gelişimine yardım eden müzik cdleri mevcuttur. Ayrıca bebek ve çocuklar için müzik ağırlıklı görsel malzemeler de vardır. Müzikli oyuncaklar tercih edilmektedir.

Müzik kursu seçkin bir eğitim kadrosu ile kursu kavramına yeni bir anlayış kazandırarak ülkemizdeki eğitiminde yaşanan derin boşluğu doldurma kararlılığındadır. Konservatuarlarda dahi yeterli bir eğitimin verilemediği bir ortamda gitar dersi, şan dersi, keman eğitimi gibi çok talep olan kursların yanı sıra klasik ve modern Batı müziğinin ve Türk müziğinin bütün enstrümanları ile ilgili dersler hem bireysel hem de grup çalışmaları olarak konusunun ülkemizdeki en önemli isimleri olan hocalar tarafından verilmektedir. Dolayısıyla m6.png bir kursu olarak değil bir okul olarak değerlendirilmelidir. İMA olarak felsefemiz sektörüyle olan bağlarımız, sahip olduğumuz kültür ve imkanlar ile ilgili her türlü deneyimi öğrencilerimize aktararak onların amatör ya da profesyonel iyi birer müzisyen olmalarını sağlamaktır. m6.png ile olan beraberliğiniz eğitimleriniz bittikten sonra da devam edecek ve bu beraberlik sizlere yepyeni vizyonlar kazandıracaktır.