Çocuklarla Klasik Müzik Aksanat’ta
9 Şubat 2013 Cumartesi - 10:54     2.949 kez okundu.    
Çocuklarla Klasik Müzik Aksanat’ta

Çocuklarla Klasik Müzik Aksanat’ta

Aksanat ‘Çocuklarla Klasik Müzik’ atölyesinde çocuklara enstrümanları tanıtmak, çok sesli klasik müziği ve bestecilerin hayatlarını anlatmak amacıyla 9 Şubat 2013 Cumartesi saat 17:00’de Aksanat Müzik Atölyesi’nde birbirinden keyifli etkinlikler sergileyecekler.

Enstrüman sanatçıları çocuklara müziğin temel çalgılarından ‘piyano’ ve ‘keman’ı anlatıp ardından uygulamalı bir çalışma yapacaklar. Çocukların müzikle bağlarını kuvvetlendirerek müzik kültürünü çok küçük yaşta aşılamak, müzikte erken yaşta üretkenliği sağlamak  ilkesinden yola çıkılmıştır. Ayrıca bu proje kapsamında yer alan ‘Her Çocuk Sahnede’ çalışması da çocuk oyunlarına ilginin artmasını, ‘oyuncu’ ve ‘seyirci’ çocukların daha fazla katılımını sağlamak amacındadır. Bu programda Klasik müzik eğitimini Amerika’da tamamlayan keman sanatçımız Dr. Erman Türkili , besteci- piyanist Mehmet Ali Uzunselvi ailelere ve çocuklara çok küçük yaşta müzik eğitimi alınmasının sosyal ve kültürel öneminden de bahsedecekler. Klasik Batı Müziği, Batı Avrupa’da doğmuş ancak tüm dünyaya yayılarak evrenselleşmiş bir müzik türüdür. Yüzyıllar ve dönemler sürecinde Avrupa ülkesinde yaşamış ünlü bestecilerin orkestra ya da solo olarak çalınan besteleri tüm dünyada ve ülkemizde yoğun bir dinleyici kitlesiyle beğeniyle dinlenmektedir. Bugün devlet veya özel konservatuarlarda çok sesli klasik müzik bölümü sayısız müzisyen, besteci ve soloist yetiştirmektedir. 14.yüzyılda Bizans İmparatoru Romen Diyojen’in öncülüğünde tek sesli müzikten, çok sesli müziğe geçişin ilk adımları atılmıştır. Vokal müzik ler (madrigaller), çalgı toplulukları (konsortlar) için besteler yazılmıştır. Rönesans dönemini de kapsayan  dönemde Guillaume Dufay, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Carlo Gesualdo gibi önemli bestecileri sayabiliriz. Klasik Batı Müziği dönemleriyle çağa damgasını vurmuştur. Rönesans döneminin ardında Barok dönem 1600- 1750 yılları arasında hüküm sürmüştür. Rönesans döneminin düz çizgisinden çıkılarak daha süslü bir anlatımda yazılan eserlerde o dönem klavsen’in yaygın olarak kullanıldığı gözlenmiştir. O dönemde her müzik türünde kullanılan klavsenle beraber vokal müziğin yanı sıra enstrümantal müziğin gelişimi, konçerto ve süit gibi orkestra türlerinin de ilk adımları bu dönemde atılmıştır. Barok dönem bestecileri ayrıntıları ve incelikleri çoğaltarak fonksiyonel tonalite kavramını ortaya atmış, müziksel ve ritmsel süslemelerle daha estetik ve daha karmaşık hale gelmiştir. Opera sanatı da Barok dönemde görsel sanatın başlaması ve gelişmesine isabet etmektedir. Günümüzde kullanılan müzik terimleri Barok dönemde ortaya çıkarılmıştır. 18. Ve 19. Yüzyılı içine alan Klasik Dönem de ise klasik müziğin Barok dönemdeki süslülükten arınıp, sadeleşmesi esasına dayanmaktadır. Piyanonun icadıyla başlayan Klasik dönemde klavsen gibi klavyeli enstrümanların her orkestrada olma zorunluluğu ortadan kalkmıştır. Piyano bir orkestrada bulunuyorsa mutlak solist olarak görev almaktadır. Klasik dönemin en önemli unsurlarından biri de senfoni tarzı nın yaygınlaşmasıdır. Bu dönemde ünlü besteciler Mozart, Haydn,  Clementi, Gluck’u sayabiliriz. 19. ve 20.yüzyılda Romantik dönem Klasik müzikte etkili olmuştur. Kilise, saray gibi seremonik kalıplardan sıyrılan ve halka açılan müzik tarzı yerini romantizme bırakır. Bu dönemde Schubert, Rossini, Weber, Paganini, Chopin, Schumann, Verdi, Dvorak, Çaykovski, Korsakov gibi önemli bestecileri sıralayabiliriz. 20.yüzyıl ve günümüz Modern dönemde romantizmi devam ettirenler ve müziğin kalıp ve kimliğini değiştirenler olmak üzere modern besteciler gelmişlerdir. Bu dönemde elektronik müzikle, klasik ve cazı birleştiren besteciler arasında Gershwin önemli yer tutmaktadır. Carl Orff, ilkel dönemlerin müziklerini çağdaş anlayışta yeniden dünyaya getirmiştir. Ülkemizde de çok sesli müziğin başlaması bu döneme rastlamaktadır. Ulvi Cemal Erkin, Cemal Reşit Rey, Ahmet Adnan Saygun, Necil Kazım Akses gibi ünlü Türk bestecileri de Modern dönem klasik müziğin öncülerindendir.

Müzik kursu seçkin bir eğitim kadrosu ile kursu kavramına yeni bir anlayış kazandırarak ülkemizdeki eğitiminde yaşanan derin boşluğu doldurma kararlılığındadır. Konservatuarlarda dahi yeterli bir eğitimin verilemediği bir ortamda gitar dersi, şan dersi, keman eğitimi gibi çok talep olan kursların yanı sıra klasik ve modern Batı müziğinin ve Türk müziğinin bütün enstrümanları ile ilgili dersler hem bireysel hem de grup çalışmaları olarak konusunun ülkemizdeki en önemli isimleri olan hocalar tarafından verilmektedir. Dolayısıyla m6.png bir kursu olarak değil bir okul olarak değerlendirilmelidir. İMA olarak felsefemiz sektörüyle olan bağlarımız, sahip olduğumuz kültür ve imkanlar ile ilgili her türlü deneyimi öğrencilerimize aktararak onların amatör ya da profesyonel iyi birer müzisyen olmalarını sağlamaktır. m6.png ile olan beraberliğiniz eğitimleriniz bittikten sonra da devam edecek ve bu beraberlik sizlere yepyeni vizyonlar kazandıracaktır.