CRR’de Dede’den Bir Neyzen : Süleyman Erguner
25 Mart 2014 Salı - 12:34     2.255 kez okundu.    
CRR’de Dede’den Bir Neyzen : Süleyman Erguner

CRR’de Dede’den Bir Neyzen : Süleyman Erguner

Türk Musikisi besteci ve neyzenlerinden Süleyman Erguner’in torunu, neyzen Ulvi Erguner’in oğlu Süleyman Erguner hocamız 25 Mart 2014 Salı günü saat 20:00’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda klasik Türk müziği ve Tasavvuf Müziği’nden eserler seslendirecek.

Konser repertuarında Nayi Osman Dede’nin Çargah ve Uşşak Peşrevleri, Neyzen Hüseyin Fahreddin Dede’nin Acemaşiran Peşrevi ve Neyzen Said Dede’nin Şevkefza Saz Semaisi’ni seslendirecekler. 1957 yılında İstanbul’da dünyaya gelen neyzen Süleynman Erguner, henüz 5 yaşındayken ney derslerine ve musiki nazariyatı eğitimlerine başlamıştır. Ney çalmayı ve Türk Musikisi Nazariyatı’nı babası neyzen Ulvi Erguner’den öğrenen sanatçı çocuk yaşlarından itibaren musiki topluluklarında ney üflemeye devam etmiştir. Konya’da her yıl gerçekleşen Mevlana törenleri ne iştirak eden sanatçı 1975 yılında TRT İstanbul Radyosu’nda ve İstanbul Belediye Konservatuarı’nın Türk Musikisi İcra Heyeti’nde ney çalmaya başlamıştır. İlk öğretmeni babasından edindiği musiki bilgisiyle kalmayan sanatçı İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’nı da başarıyla bitirmiştir. Sanatçı aynı zamanda Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunudur. Aynı üniversitede Türk Musikisi üzerine lisans ve doktora çalışmaları yapan sanatçı halen TRT Radyosu ney sanatçısı, Tasavvuf ve Türk Musikisi Korosu şefi ve İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Ney ve Türk Musikisi Nazariyatı öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Uluslararası kültür ve sanat faaliyetlerinde resmi ve özel kuruluşlar ın aynı zamanda UNESCO’nun davetlisi olarak konser, seminer ve konferanslara katılan sanatçı ülkemizde ve dünyada ilk ney metodunu yazan ve yayınlayan kişidir. 1975 yılından bu yana ney’i tüm dünyaya tanıtmak amacıyla konserler veren Süleyman Erguner, 1995 yılında ‘Erguner Mevlevi Heyeti’ni kurmuştur. 1977 yılında Türkiye Yazarlar Birliği’nde ‘Yılın Sanatçısı’ ödülünü alan neyzen Erguner’in çeşitli form ve makamlarda bestelediği eserleri mevcuttur. Ney, dini, klasik ve tasavvufi Türk Musikisi’nin çok önemli sazlarından biridir. İnsanı fevkalade etkileyen yumuşak sesi edebiyat dünyası nda da bahis konusu olmuştur. 13.yüzyılda çökmek üzere olan Selçuklular Devleti döneminde daima ileri görüşlülüğü savunan bilgi, düşünce ve sanatın kudretine inanmış olan Mevlana Celaleddin Rumi, Osmanoğulları’nın hakimiyetinde Türk Anadolu’sunda yeni bir düzen anlayışı getirmiştir. Gazelleri, şiirleri ve müziği ile insanları ilahi aşka (gerçeğe) yöneltmiştir. O aşk, Yaradan’ın aşkıdır. O aşkı ve gerçeği musiki ile insanların yüreğine serpmiştir. Hanendeler tarafından söylenen şiir ve gazelleri, ney, kudüm ve rebab’larla çalınmıştır. Böylelikle edebiyat ve musiki birlikteliği doğmuştur. Ney, tarihler boyunca derviş ve erenlerin bir sembolü olmuştur.

Müzik kursu seçkin bir eğitim kadrosu ile kursu kavramına yeni bir anlayış kazandırarak ülkemizdeki eğitiminde yaşanan derin boşluğu doldurma kararlılığındadır. Konservatuarlarda dahi yeterli bir eğitimin verilemediği bir ortamda gitar dersi, şan dersi, keman eğitimi gibi çok talep olan kursların yanı sıra klasik ve modern Batı müziğinin ve Türk müziğinin bütün enstrümanları ile ilgili dersler hem bireysel hem de grup çalışmaları olarak konusunun ülkemizdeki en önemli isimleri olan hocalar tarafından verilmektedir. Dolayısıyla m6.png bir kursu olarak değil bir okul olarak değerlendirilmelidir. İMA olarak felsefemiz sektörüyle olan bağlarımız, sahip olduğumuz kültür ve imkanlar ile ilgili her türlü deneyimi öğrencilerimize aktararak onların amatör ya da profesyonel iyi birer müzisyen olmalarını sağlamaktır. m6.png ile olan beraberliğiniz eğitimleriniz bittikten sonra da devam edecek ve bu beraberlik sizlere yepyeni vizyonlar kazandıracaktır.