CRR Caz Orkestrası Konseri ile Evrensel ve Geleneksel Müzikler
10 Ocak 2014 Cuma - 09:03     1.707 kez okundu.    
CRR Caz Orkestrası Konseri ile Evrensel ve Geleneksel Müzikler

CRR Caz Orkestrası Konseri ile Evrensel ve Geleneksel Müzikler

2007 yılında CRR Bing Band adıyla kurulan ve Türk müzisyen ve kompozitörlerin eserlerinin de yer aldığı dünya müzikleriyle harmanlanan repertuarıyla başarılı çalışmalar çıkaran CRR Caz Orkestrası şef Dr. Nail Yavuzoğlu eşliğinde 14 Ocak 2014 Salı günü saat 20:00’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda bir konser gerçekleştirecekler.

Geçen 6 yılda Türk Caz Müziği’ne 70’den fazla yeni eser kazandıran orkestra makam yapıları içinde eserleri ve anonim halk türkülerini de orkestra performansına uyarlayarak repertuarlarına katmışlardır. CRR Big Band’e eklenen Yaylı Çalgılar grubuyla oluşan CRR Caz Orkestrası’na bu konserde Şenova Ülker (trompet), Meriç Demirkol (alto saksafon), Levent Altındağ (tenor saksafon), Emre Kayhan (trombon) solist olarak eşlik edecekler. Geleneksel Müzik, bir topluma ve o toplumun kültürüne ait düşünce ve duygularından oluşan sanat eserlerinin bütünüdür. Ülkemizin sosyo- kültürel yapısı, tarihinin derinliklerinden ve çok çeşitli kültürlerin yerleşkesi olması dolayısıyla topluluklardan gelen zenginlik müzik kültürümüze geçmiştir. Akdeniz, Orta Doğu, Batı ve İslam kültürlerinin merkezi olan ülkemizde doğal olarak farklı müzik kültürleri gelişmiştir. Geleneksel Müzik kavramımız içinde yer alan Halk Müziği (yerel müzikler), Osmanlı Musikisi, Mehter Müziği, Dinsel Müzikler olmak üzere çeşitlilik arz etmektedir. Halk Müzikleri (yerel müzik), bir yörenin insanları tarafından söylenen sevilen ve çalınan, yöre insanının ortak yapıtı olan kulaktan kulağa dolaşarak öğrenilen müziklerdir. Ülkemizde tarihin eski zamanlarından bu yana Anadolu ve Rumeli’de yaşayan yöre insanlarının kültürel zenginliklerini de katarak oluşturdukları müzik türleri arasında İstanbul, Rumeli, Güney Doğu Anadolu, Doğu Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz türküleri vardır. ‘Klasik Türk Müziği’ veya ‘Türk Sanat Müziği’ olarak adlandırılan Osmanlı Müziği, Osmanlı İmparatorluğu’nun olgunlaşma, büyüme sürecine paralel olarak biçim ve estetik kazanmıştır. Aşki din, savaş ve ordu ana temalı eserler veren Osmanlı Müziği, topraklarına yeni katılan değerleri de bünyesine kazandırmıştır. Gayri müslim Türk Musikisi bestekarların eserleri Klasik Türk Müziği repertuarlarında genişçe yer kazanmış ve sevilerek dinlenmiştir. Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküş döneminde zengin makam ve usullerin yerini giderek klasik anlayıştan uzak kent halklarının eğlence müziği haline gelmiş ‘şarkı’ formunda eserler ortaya çıkmıştır. Bu dönemde notaya pek değer verilmediğinden bir çok eser de unutulup yok olmuştur. 15. yüzyıldan bu yana günümüze notaya alınarak ulaşan eser sayısı sadece 8000 kadardır.  Makam, usul, biçim ve seslendirme açısından Osmanlı Müziği bir sentez musikisidir. Türklerle birlikte uzun yıllar yaşayan Bizans, Rum, Ermeni, Yahudi, Arap ve Acem halklarının etkisiyle zengin bir müzik tarzı oluşmuş, sarayda kurulan Enderun (müzik okulu) ile en parlak devirler ini yaşamıştır. Fasıllar, peşrevler, saz semaileri, taksimler ve oyun havaları ile Türk Musikisi günümüzde de sevilerek dinlenilen müzik türleri arasındaki yerini asırlardır korumaktadır.

Müzik kursu seçkin bir eğitim kadrosu ile kursu kavramına yeni bir anlayış kazandırarak ülkemizdeki eğitiminde yaşanan derin boşluğu doldurma kararlılığındadır. Konservatuarlarda dahi yeterli bir eğitimin verilemediği bir ortamda gitar dersi, şan dersi, keman eğitimi gibi çok talep olan kursların yanı sıra klasik ve modern Batı müziğinin ve Türk müziğinin bütün enstrümanları ile ilgili dersler hem bireysel hem de grup çalışmaları olarak konusunun ülkemizdeki en önemli isimleri olan hocalar tarafından verilmektedir. Dolayısıyla m6.png bir kursu olarak değil bir okul olarak değerlendirilmelidir. İMA olarak felsefemiz sektörüyle olan bağlarımız, sahip olduğumuz kültür ve imkanlar ile ilgili her türlü deneyimi öğrencilerimize aktararak onların amatör ya da profesyonel iyi birer müzisyen olmalarını sağlamaktır. m6.png ile olan beraberliğiniz eğitimleriniz bittikten sonra da devam edecek ve bu beraberlik sizlere yepyeni vizyonlar kazandıracaktır.