Galata Mevlevihanesi’nde Dünyaca Ünlü Bir Piyanist
11 Eylül 2013 Çarşamba - 11:03     1.827 kez okundu.    
Galata Mevlevihanesi’nde Dünyaca Ünlü Bir Piyanist

Galata Mevlevihanesi’nde Dünyaca Ünlü Bir Piyanist

Ünlü piyanist Tuluyhan Uğurlu ve yine bir ‘ilk’e imza attığı güzel bir çalışmayla hayranlarının huzuruna geliyor.

1491 yılında tarihin derinlerinden günümüze dimdik ayakta durarak gelen Galata Mevlevihanesi 14 Eylül 2013 Cumartesi günü saat 20:00’de piyano sesleri yankılanacak. Halk arasında Galip Dede Dergahı, Kulu Kapısı Mevlevihanesi olarak ta bilinen ve 2011 yılından beri müze olarak hizmet veren Galata Mevlevihanesi bahçesinde Osmanlı döneminin ilk Türkçe kitap basan matbaacısı Macar asıllı İbrahim Müteferrika ve Türk Edebiyatı’nın önemli şairlerinden Şeyh Galip’in mezarları bulunmaktadır. Beyoğlu, Tünel semtinde bulunan mistik mekanda ünlü piyanist Tuluyhan Uğurlu ‘Kutsal Kitaplar dan Ayetler’, ‘Go With God’ isimli bestelerine yer verecek. Mevlevihaneler, Mevlevi tarikatlarına bağlı kişilerin toplandığı mekanların genel adıdır. 13.yüzyılda Mevlana Celaleddin Rumi’nin bilgi, görüş ve düşünceleri etrafında meydana gelmiş bir topluluk olan Mevleviler, belli adap ve kurallara göre yaşamları sürdürmektedirler. Yemek yemekten, giyinmeye, oturmak ve sohbet etmekten, çalışma yaşamına kadar her eylemin bir ritüeli bulunmaktadır. Örneğin, yemeğe başlamadan evvel kaşığı öpmek, sırtlarına yeleği giyerken yeleği öpmek, ortak bir sahandan yemek yerken kaşığın yemeğe değen yerine ağız sürmemek gibi davranış biçimleri vardır. Mevleviler, alemde yaratılmış tüm varlıklara değer vermek ve saygı göstermek esası üzerinde yaşamaktadırlar. Çünkü her bir varlık Allah’ın bir parçası olarak görülmekte ve büyük hürmet beslenmektedir. Mevlevilik, sınırsız sevgi, ihtiraslardan sıyrılma, insani görüşlere sahip olma, iyiliğe, hayıra ve terbiyeye doğru hareket etmek ve yaşamak üzerine kurulan bir tasavvuf felsefesidir. İslam ülkeleri dışında Avrupa ve Amerika’da da yaygınlaşan, ilgi ve merak uyduran Mevlevilikte toplantılar, sohbetler, dini ve ahlaki konuşmalar, musiki dinlemek, sema ve zikir yapmak esastır. Mevlana Celaleddin Rumi, Mevlevi esasını dile getiren Mesnevi adlı kitabı 6 ciltten oluşmuş ve Farsça’dır. 25632 beyitlik kitaba ‘Kur’anın Özü’ denmektedir. Mevlana Celaleddin Rumi, Kur’anı Kerim’in insanlığa söylemek istediklerini kıssalar, öyküler ve hikayeler aracılığıyla nakletmiştir. Mevlana, Mesnevi kitabında kendini ve insanlığı 3 kısa kelimde tanımlamıştır: ‘Hamdım, piştim, yandım’ demiştir. Mevlana Celaleddin Rumi, 1273 yılında Konya’da vefat etmiştir. Babaannesi Harzemşahlar hanedanında yaşayan bir Türk Prensesi olan Mevlana’nın portresini ve türbesini çok yakın dostu Prenses Gürcü Hatun yaptırmıştır. ‘Mevlana’ ismi ‘efendimiz’ anlamına gelmekte olup, Celaleddin Rumi’nin kendisine ve fikirlerine duyulan büyük saygıdan dolayı kendisine verilmiştir. Mevlana Celaleddin Rumi, Tacikistan sınırları içinde dünyaya geldiğinden etnik kökeni tartışmalı da olsa Türk veya Tacik olarak belirtilmektedir.

Müzik kursu seçkin bir eğitim kadrosu ile kursu kavramına yeni bir anlayış kazandırarak ülkemizdeki eğitiminde yaşanan derin boşluğu doldurma kararlılığındadır. Konservatuarlarda dahi yeterli bir eğitimin verilemediği bir ortamda gitar dersi, şan dersi, keman eğitimi gibi çok talep olan kursların yanı sıra klasik ve modern Batı müziğinin ve Türk müziğinin bütün enstrümanları ile ilgili dersler hem bireysel hem de grup çalışmaları olarak konusunun ülkemizdeki en önemli isimleri olan hocalar tarafından verilmektedir. Dolayısıyla m6.png bir kursu olarak değil bir okul olarak değerlendirilmelidir. İMA olarak felsefemiz sektörüyle olan bağlarımız, sahip olduğumuz kültür ve imkanlar ile ilgili her türlü deneyimi öğrencilerimize aktararak onların amatör ya da profesyonel iyi birer müzisyen olmalarını sağlamaktır. m6.png ile olan beraberliğiniz eğitimleriniz bittikten sonra da devam edecek ve bu beraberlik sizlere yepyeni vizyonlar kazandıracaktır.