Halk Müziği
2 Eylül 2009 Çarşamba - 13:05     7.989 kez okundu.    
Halk Müziği

Bir ülkenin bölgelerinde söylenen ve kendi içlerinde farklı özellikler taşıyan müziklerdir. Her ülkenin toplumu ve yapısına göre o ülkenin müzik kültürünü yansıtır. Toplumun içinden gelen, kişiden kişiye aktarılarak yaşayan, sürekliliği bulunan, yüzyıllar boyunca toplumların kendi öz kültürleri ile bezenen, müzik türüdür.

 Halk müziği genelde yazılı değildir, kuşaktan kuşağa, kulaktan kulağa aktarılır. Dünyanın her yerinde halk şarkıları, şehirden uzakta, küçük yerlerde üretilmiştir.  Bu müzik ve onun eşliğinde yapılan danslar, kırsal kesimin kültüründen parçalar içerir. Şarkılarda yöreye özgü dil kullanılır. Müzikler de yöreye has çalgılarla çalınır. İçten geldiği gibi söylenen, doğaçlama olarak ortaya çıkan, notalardan bağımsız bir müziktir. Genelde kırsal hayat, aşk, aşk acısı, ayrılık gibi temaları işlenir.

 

    Dünyadaki her topluluğun müziği farklı özellikler taşımaktadır. Elbette yakın kültürlerin birbirlerini etkilediği görülür. Göçler sonucu kültürler arasında geçişler, etkileşimler yaşanmıştır. Türk, Arap, Hint, Latin Amerika, Çin, Afrika gibi kültürlerin müzikleri birbirinden farklıdır.

 

     Türk Halk Müziği toplumun ortak duygu ve düşüncelerini samimi, duygulu, coşkulu ve içli ezgilerle anlatan çok eskilere dayanan bir müziktir. Türk halkının dinlediği ve yarattığı bu müzik doğal ve sosyal olayları, acı, sevgi, özlem ve gurbet gibi ortak duyguları, insanımızın mertlik ve kahramanlık gibi ulusal tarihi olayları, konu alan geçmişten günümüze gelen kültür bütünüdür. 

 

Türk insanının gelenekleri kültür yapısı türkülerimize aynen yansımıştır. Oluşumunda hiçbir sanat endişesi taşımayıp sadece duygu, düşünce ve yaşantı biçimlerini tema olarak barındırır. Türk halk müziği ritim olarak çok zengin, ezgisel açıdan da renklidir. Tarihi çok eskilere dayanır. Anadolu halkının, çağlar boyunca kendi kendine ürettiği, geleneklerini sürdürdüğü anonim karakterli bir müziktir. Yöresel özellikler açısından zengin ve çeşitlidir. Kullanılan çalgılar, temalar, ezgiler yörelere göre değişiklik gösterir.

 

Ud, bağlama, kabak kemane, kemençe, davul, zurna, sipsi, dümbelek, ney, çoban kavalı, tef gibi çalgılar türk müziğinde duyduğumuz enstrümanları dır. Bu enstrümanların bazıları başka kültürlere de girmiş bazıları ise bize diğer kültürlerden gelmiştir.

 

Müzik kursu seçkin bir eğitim kadrosu ile kursu kavramına yeni bir anlayış kazandırarak ülkemizdeki eğitiminde yaşanan derin boşluğu doldurma kararlılığındadır. Konservatuarlarda dahi yeterli bir eğitimin verilemediği bir ortamda gitar dersi, şan dersi, keman eğitimi gibi çok talep olan kursların yanı sıra klasik ve modern Batı müziğinin ve Türk müziğinin bütün enstrümanları ile ilgili dersler hem bireysel hem de grup çalışmaları olarak konusunun ülkemizdeki en önemli isimleri olan hocalar tarafından verilmektedir. Dolayısıyla m6.png bir kursu olarak değil bir okul olarak değerlendirilmelidir. İMA olarak felsefemiz sektörüyle olan bağlarımız, sahip olduğumuz kültür ve imkanlar ile ilgili her türlü deneyimi öğrencilerimize aktararak onların amatör ya da profesyonel iyi birer müzisyen olmalarını sağlamaktır. m6.png ile olan beraberliğiniz eğitimleriniz bittikten sonra da devam edecek ve bu beraberlik sizlere yepyeni vizyonlar kazandıracaktır.