İlk Uygarlıklarda Müzik
9 Eylül 2009 Çarşamba - 14:32     9.490 kez okundu.    
İlk Uygarlıklarda Müzik

Mezopotamya civarında gelişen Sümer, Babil, Asur gibi uygarlıklar gelişirken müziği de kendi kültürleri içinde geliştirmişlerdir.

Müziğe toplumsal hayatları içinde önemli roller yüklemişlerdir. Özellikle dini törenlerin vazgeçilmez parçası olan müzik, din adamlarının ve koroların söylediği şiirsel şarkılardan oluşmaktaydı.

 

   Sümerlilerin bulduğu flütler, davullar, tef ve lir benzeri aletler esas aletlerin ilkel biçimleri halinde kullanılıyordu. Babil uygarlığında ise telli çalgılar ilk biçimleriyle kullanılmaya başlar. Babiller 5- 24 bölüm arasında değişebilen seslerden ilahiler bestelemişlerdir. Asurlularda ise ilk olarak harp örneği görülür. Asurlularda dini müzik dışında gündelik hayatta da yapılan ve dinlenen müzik anlayışı gelişmeye başlar. (M.Ö.1270-606). Din dışı müzik kralın eğlenmesi için ve çeşitli şenliklerde kullanıldığı bilinmektedir.

Müzik kursu seçkin bir eğitim kadrosu ile kursu kavramına yeni bir anlayış kazandırarak ülkemizdeki eğitiminde yaşanan derin boşluğu doldurma kararlılığındadır. Konservatuarlarda dahi yeterli bir eğitimin verilemediği bir ortamda gitar dersi, şan dersi, keman eğitimi gibi çok talep olan kursların yanı sıra klasik ve modern Batı müziğinin ve Türk müziğinin bütün enstrümanları ile ilgili dersler hem bireysel hem de grup çalışmaları olarak konusunun ülkemizdeki en önemli isimleri olan hocalar tarafından verilmektedir. Dolayısıyla m6.png bir kursu olarak değil bir okul olarak değerlendirilmelidir. İMA olarak felsefemiz sektörüyle olan bağlarımız, sahip olduğumuz kültür ve imkanlar ile ilgili her türlü deneyimi öğrencilerimize aktararak onların amatör ya da profesyonel iyi birer müzisyen olmalarını sağlamaktır. m6.png ile olan beraberliğiniz eğitimleriniz bittikten sonra da devam edecek ve bu beraberlik sizlere yepyeni vizyonlar kazandıracaktır.