İstanbul Barok ve İstanbul Wind Ensemble Orkestrası Süreyya’da
1 Şubat 2013 Cuma - 11:35     3.140 kez okundu.    
İstanbul Barok ve İstanbul Wind Ensemble Orkestrası Süreyya’da

İstanbul Barok ve İstanbul Wind Ensemble Orkestrası Süreyya’da

Yaylılar Orkestrası ‘İstanbul Barok’ ve ‘Nefesliler Orkestrası’ İstanbul Wind’ın ortak konseri 16 Şubat 2013 Cumartesi günü saat 16:00’da Kadıköy Süreyya Operası’nda gerçekleşecek.

Ünlü besteciler Rossini, Vivaldi, Fazıl Say, Haendel, Ferenc, Briccialdi, Propora ve Corelli’nin eserlerinden oluşan konserde iki genç orkestranın ortak çalışması sergilenecek. Klasik Batı Müziği’nde Barok dönem, 1600- 1750 yılları arasında İtalya’da opera çalışmalarıyla başlamış ve ünlü besteci Johann Sebastian Bach’ın ölümüyle bu dönem son bulmuştur. Bütün müzik türlerini etkileyen Barok dönem, Rönesans’ın tek düzeliğinden doğan sıkıcılığı yok etmek için başlamıştır. Rönesans döneminde eserler aynı anda çalınmaya başlamakta ve aynı anda son bulmaktadır. Bu kadar kurallılık ve düzenlilik müzikte yeni arayışları gerektirerek, ‘kontrast’ kavramının doğmasına neden olmuştur. ‘Kontrast’ müzikte aynı tınılardaki enstrümanlar karşıtlıklar ve zıtlıklar oluşturularak çalınmış, ortaya daha süslü, daha abartılı bir müzik çıkmıştır. Barok dönem müziği, tutucu müzik çevrelerince her ne kadar aşağılanma ile karşılaşmış olsa da bir çok armoni kuralı da bu dönemin ustaları tarafından ortaya çıkarılmıştır. 150 yıl kadar etkisini sürdüren Barok dönemi 3 dönemden oluşmaktadır. Son evresi olan ‘Olgun Barok’ döneminde ünlü besteci Johann Sebastian Bach’ın çalışmaları önemli bir yere sahiptir. Kontrastların müziği Barok stilinde ritmik yapılar ve müzikal anlatımlarda abartılmalar göze çarpmaktadır. Ses müziği nin, çalgı müziği yle eşleşmesi, opera ve kantatların vurgulayıcı bir dille seslendirilmesi, bas çalgılarla insan seslerinin birleştirilmesi, vokalin hareketli ve süslü okuması Barok dönemine ait müzikal özelliklerdir. Monteverdi’nin ‘madrigal’leri yani şiir üzerine bestelenen çok sesli müzikler, dini temalar üzerine yazılan Haendel’in ‘Messiah’ orotoryoları döneme ait önemli eserlerdir. Sonat türündeki besteler yine Barok döneme ait yavaş ve hızlı kontrastlar kullanılarak yazılmış bestelerdir. Dönemin ortalarına doğru konçerto grosso’lar, konçertino’lar ve konçertolar yaygınlaşmaya başlamıştır. Barok dönemde göze çarpan en önemli çalgılardan biri de klavsen (harpsikort)’dir. Hafif – yüksek gibi tını ayarlarına sahip olmayan bu çalgı, sololarda ve eşliklerde sıklıkla kullanılmıştır. Klavsene göre daha cılız bir sese sahip olan piyano için barok dönemde eser bestelenmemiştir. Bu nedenle günümüzde piyanoyla çalınan Barok eserlerin hiçbiri piyano için yazılmamıştır. 1773 yılında piyanoya eser veren tek besteci Clementi’dir. Henüz 17 yaşında piyano için eserler bestelemeye başlayan Clementi, piyanonun popüler bir çalgı olmasını sağlamıştır. Barok dönem modern müziğin temel taşlarını ortaya koyan müzikal formlar ın değişip gelişmesini sağlayan, Haendel ve Bach gibi büyük ustaların eserlerini verdiği çok önemli bir zaman dilimidir. Barok tarzı mimari alanda da sanatçılarına hükmetmiştir. ‘Tuhaflıkların nüansı’ olarak adlandırılan dönem için ünlü yazar Jean- Jack Rousseau ‘Armoninin açık seçik duyulmadığı, modülasyonlar ve uyumsuzluklarla dolu, entonasyonları son derece güç ve hareketin zor olduğu bir müzik türü’ olarak tanımlamıştır.

Müzik kursu seçkin bir eğitim kadrosu ile kursu kavramına yeni bir anlayış kazandırarak ülkemizdeki eğitiminde yaşanan derin boşluğu doldurma kararlılığındadır. Konservatuarlarda dahi yeterli bir eğitimin verilemediği bir ortamda gitar dersi, şan dersi, keman eğitimi gibi çok talep olan kursların yanı sıra klasik ve modern Batı müziğinin ve Türk müziğinin bütün enstrümanları ile ilgili dersler hem bireysel hem de grup çalışmaları olarak konusunun ülkemizdeki en önemli isimleri olan hocalar tarafından verilmektedir. Dolayısıyla m6.png bir kursu olarak değil bir okul olarak değerlendirilmelidir. İMA olarak felsefemiz sektörüyle olan bağlarımız, sahip olduğumuz kültür ve imkanlar ile ilgili her türlü deneyimi öğrencilerimize aktararak onların amatör ya da profesyonel iyi birer müzisyen olmalarını sağlamaktır. m6.png ile olan beraberliğiniz eğitimleriniz bittikten sonra da devam edecek ve bu beraberlik sizlere yepyeni vizyonlar kazandıracaktır.