Keman Konçertosu Üzerine Kurulu Bir Modern Bale Eseri
8 Ocak 2014 Çarşamba - 09:12     1.156 kez okundu.    
Keman Konçertosu Üzerine Kurulu Bir Modern Bale Eseri

Keman Konçertosu Üzerine Kurulu Bir Modern Bale Eseri

Üç kez ‘Akademi Ödülleri’ne aday gösterilmiş olan Amerikalı kompozitör, piyanist Philipp Glass’ın keman konçertosu ‘Circle Fifths’ modern bale gösterisi olarak 17 Ocak 2014 Cuma günü saat 20:00’de Kadıköy Süreyya Operası’nda sergilenecek.

İki erkek ve bir kadın dansçıdan oluşan ‘trio’ bale gösterimin ilk bölümünde dansçılar karakterlerini ve kavgalarını ortaya koymaktadırlar. İkinci bölümde ise gözleri bir erkek tarafından kapalı tutulan bir kadın sahnenin ortasında ayakta durmaktadır. Kadın ve erkek dansçılar birlikte dans etmeye başladıklarında ortaya çıkan manzume insanların birbiri üzerine kurduğu baskı ve kısıtlamaları anlatmaktadır. İkinci dansçı erkeğin de sahne almasıyla iki erkek tarafından zorbalığa uğrayan kadının kurtuluş mücadelesi dile getirilmektedir. Nereye kaçsa, nereye gitse önüne duvar gibi dikilen engellerle kadının dramı, sevinci, umutları ve umutsuzluğu üç dansçının müzikle birleştiği figürlerinde söz bulmaktadır. Philip Grass, yirminci yüzyılın son döneminin en önemli en etkili bestecilerinden biridir. Richard Strauss, Leonard Bernstein ve Kurt Weill gibi büyük bestecilerle özdeşleştirilen Glass, sanatsal müziği halka indirgeyen bestecilerdendir. Son derece üretken bir besteci olan Philip Glass, sekiz senfoni, operalar, ensemble niteliğinde çalışmalar, sekiz konçerto ve film müzikleri bestelemiştir. Kadın Hakları, kadınların erkeklerle eşit olarak sosyoekonomik, yasal ve kültürel haklara sahip olduğunun altını çizmektedir. Bu kavram 19.yüzyılda büyük önem kazanmış olup, iş dünyasında kadına yapılan negatif ayrımcılığın, kadınların okuma- yazma hürriyetinin kısıtlanmasının, miras hukuku ve medeni hukuk kurallarında kadının haklarının yok sayılmasının, kadına karşı fiziki, ruhsal ve ekonomik şiddetin önüne geçilmesi yolunda adımlar atılmıştır. Dünyada kadının durumu ise kadın hakları savunucuları tarafından raporlanmıştır. Buna göre; dünyadaki yaşlı nüfusun çoğunluğunu kadınlar oluşturmaktadır. Kadın cinayetlerinin % 70’i sevgilileri veya eşleri tarafından gerçekleşmektedir. Dünyada her 3 kadından 1’inin şiddete maruz kaldığı belirlenmiştir. Her 5 kadından 1’i ise tecavüze uğramaktadır. Amerika’da her 90 saniyede bir kadın cinsel saldırıya maruz kalırken, Irak’ta 2003 yılından bu yana en az 400 kadın cinsel saldırılara maruz kalmaktadır. Afrika’da 135 milyonun üzerinde kadın sünnet edilmektedir. Arap dünyasında her iki kadından biri okuma- yazma bilmemektedir. Suudi Arabistan’da kadınların araba kullanması, yalnız sokağa çıkması yasaklanmaktadır. Ülkede 2011 yılından sonra kadına oy verme hakkı çıkmıştır. İran’da kadınların şeriat hükümleri nedeniyle boşanma hakları bulunmamaktadır. Kadınlar zina yaptıkları takdirde ‘recm’ cezasıyla hayatlarına son verilmektedir. ‘Recm’ cezası kadının halkın içinde taşlanarak ve dolayısıyla çok acı çektirilerek öldürülme şeklidir. Siyaset ve iş dünyasındaki kadın oranının erkeklere göre bir hayli düşük olduğu tespit edilmiştir. Afrika’da yaşayan hamile kadınların ölüm oranı Avrupa’daki kadınlardan 180 kat daha fazla görülmektedir. Üniversite bitirmiş kadınlar, erkeklere göre yüzde yirmi daha az maaş almaktadırlar. Sadece Japonya ve Peru ülkelerinde iş kuran kadın sayısı erkeklerinkinden daha fazladır.

Müzik kursu seçkin bir eğitim kadrosu ile kursu kavramına yeni bir anlayış kazandırarak ülkemizdeki eğitiminde yaşanan derin boşluğu doldurma kararlılığındadır. Konservatuarlarda dahi yeterli bir eğitimin verilemediği bir ortamda gitar dersi, şan dersi, keman eğitimi gibi çok talep olan kursların yanı sıra klasik ve modern Batı müziğinin ve Türk müziğinin bütün enstrümanları ile ilgili dersler hem bireysel hem de grup çalışmaları olarak konusunun ülkemizdeki en önemli isimleri olan hocalar tarafından verilmektedir. Dolayısıyla m6.png bir kursu olarak değil bir okul olarak değerlendirilmelidir. İMA olarak felsefemiz sektörüyle olan bağlarımız, sahip olduğumuz kültür ve imkanlar ile ilgili her türlü deneyimi öğrencilerimize aktararak onların amatör ya da profesyonel iyi birer müzisyen olmalarını sağlamaktır. m6.png ile olan beraberliğiniz eğitimleriniz bittikten sonra da devam edecek ve bu beraberlik sizlere yepyeni vizyonlar kazandıracaktır.