Korno
2 Eylül 2009 Çarşamba - 17:05     17.998 kez okundu.    
Korno

Latince boynuz anlamına gelen Korno, üflemeli çalgılar dandır. Pistonlu ve ağızlıklı bir enstrümandır.

Kornonun tarihi eskilere dayanır. Tunç Devrinde kullanıldığı tahmin edilmektedir.  O dönemlerde boynuzdan yapılırdı. Eski Mısır, Mezopotamya ve Afrika’da bilinmekteydi. İlk korno çalgısı kıvrık boynuz şekilli, gövdeli delik ve deri kaplı biçimli olarak kullanılıyordu. Bu çalgı eski dönemlerdeki halinden epey bir değişikliğe uğrayarak günümüze gelmiştir.  Günümüzde kullanılan kornonun 17.yy da kullanılmaya başladığı bilinir. Av temasıyla çok uyumlu bir enstrümandır. Sürek avlarında haberleşme için kullanılan kornonun modern şeklinin ilk biçimidir. Müzik enstrümanı olarak orkestralara ilk defa operadaki av sahnelerinin canlandırılmasında kullanılarak girer. Ve 1700’lerde orkestraların enstrümanı olur. 18.yy da ise pistonlu bir sistem geliştirilerek çalma zorluğu giderilerek üretilmeye başlandı.

Kornonun sesi yumuşak, kendine hastır.Fakat biraz dardır. Bu nedenle daha geniş sese ulaşmak için çalan kişi elini kalağın içine sokarak ses ayarlaması yapabilir.  Özellikle senfoni orkestraları nda kullanımı yaygındır. İnce ses tonların yumuşak ve narin, kalın seslerde ise dramatik, ürkütücü olabilen bir çalgıdır. Caz müzikte de çalınan korno saksafonla birlikte etkisi daha da güçlü hissedilir. Solo olarak da çalınan korno diğerpistonlu çalgılarla uyum içindedir.

Kornoya Mozart ve Beethoven da bestelerinde yer vermiştir. Berlioz, Wagner gibi besteciler de korno kullanmış ve Bach Branderburg 1 nolu konçertosunda kornoya yer vermiştir.

Müzik kursu seçkin bir eğitim kadrosu ile kursu kavramına yeni bir anlayış kazandırarak ülkemizdeki eğitiminde yaşanan derin boşluğu doldurma kararlılığındadır. Konservatuarlarda dahi yeterli bir eğitimin verilemediği bir ortamda gitar dersi, şan dersi, keman eğitimi gibi çok talep olan kursların yanı sıra klasik ve modern Batı müziğinin ve Türk müziğinin bütün enstrümanları ile ilgili dersler hem bireysel hem de grup çalışmaları olarak konusunun ülkemizdeki en önemli isimleri olan hocalar tarafından verilmektedir. Dolayısıyla m6.png bir kursu olarak değil bir okul olarak değerlendirilmelidir. İMA olarak felsefemiz sektörüyle olan bağlarımız, sahip olduğumuz kültür ve imkanlar ile ilgili her türlü deneyimi öğrencilerimize aktararak onların amatör ya da profesyonel iyi birer müzisyen olmalarını sağlamaktır. m6.png ile olan beraberliğiniz eğitimleriniz bittikten sonra da devam edecek ve bu beraberlik sizlere yepyeni vizyonlar kazandıracaktır.