Mısır ve Hint Müziği
9 Eylül 2009 Çarşamba - 14:46     14.294 kez okundu.    
Mısır ve Hint Müziği

MISIR MÜZİĞİ

Mısır uygarlığının müziğe verdiği önem tüm tüm açıklığı ile ortadadır.

İ.Ö. 4000’lerde hüküm süren Mısırlılarda flüt, davul, arp, darbuka, trompet gibi günümüzde kullanılan aletlerin farklı ve ilkel tiplerinin kullanıldığı buluntularla ispatlanmıştır.
Mısırlılarda duvar resimlerinden de anlaşılacağı gibi genelde kadınlar müzik yapardı. Vurmalı ve sallayarak ses çıkarılan çalgılar genelde kullanılırdı. Ama 6-8 telli büyükçe boyutlu arp gibi telli çalgılarında kullanıldığı bilinir. Mısır’da saray ve dini müzik birbirine yakındı çünkü müzik hem kral hem de rahip kabul edilen Firavun için yapılırdı.

 

 

HİNT MÜZİĞİ

Hint müziği çeşitli duyguların bir arada verilmeye çalışıldığı, duygu ağırlıklı bir kültürün müziğidir. İlk olarak M.Ö.3000 yıllarında ortaya çıkmışlardır. Din ağırlıklı çerçeve içinde gelişen Hint müziği pek çok kültürün etkisi arlında kalmış Hindistan topraklarında farklı enstrümanlarla ve sesler le icra edilmektedir. Hindistan klasik müziği, çeşitli prensiplere dayanan, meditasyon ve konsantrasyon temelli bir çeşit ibadet türü de sayılabilecek bir müziktir. Budizm etkisi altında olan müzik ibadet ederken kullanılan ana unsurdur. Hint müziği, melodileri belirleyen Raga adı verilen kalıplardan ve Tala denilen ( raga ve tala ) ritim kalıpları ndan oluşmaktadır. Raga yani melodi kalıpları duyguları ortaya koymak için, ritimler ise müziğin ana temasını oluşturmak için kullanılır.
   Hint müziğinde kullanılan müzik aletleri ise çok çeşitlidir ( Tantu Susir Avanada Ghana ). Genel olarak kullanılan 4 ana enstrüman mevcuttur. Telli bir çalgı olan Tantu, üflemeli olan Susir, vurmalı çalgılardan Avanada ve son olarak zillerden oluşan Ghana adı verilen enstrümanlar ana müzik aletleri olarak kullanılır.
Hint müziğinde ifadeler seslerle anlatılmaya çalışılır.Tüm duygu türleri seslerle verilmeye çalışılmaktadır.  Melodik bir müzik türü olan Hint müziği Kuzey ve Güney Hindistan müziği olarak iki ana grupta incelenir. Ortak özellikleri olsa da farklılıklar vardır.

Müzik kursu seçkin bir eğitim kadrosu ile kursu kavramına yeni bir anlayış kazandırarak ülkemizdeki eğitiminde yaşanan derin boşluğu doldurma kararlılığındadır. Konservatuarlarda dahi yeterli bir eğitimin verilemediği bir ortamda gitar dersi, şan dersi, keman eğitimi gibi çok talep olan kursların yanı sıra klasik ve modern Batı müziğinin ve Türk müziğinin bütün enstrümanları ile ilgili dersler hem bireysel hem de grup çalışmaları olarak konusunun ülkemizdeki en önemli isimleri olan hocalar tarafından verilmektedir. Dolayısıyla m6.png bir kursu olarak değil bir okul olarak değerlendirilmelidir. İMA olarak felsefemiz sektörüyle olan bağlarımız, sahip olduğumuz kültür ve imkanlar ile ilgili her türlü deneyimi öğrencilerimize aktararak onların amatör ya da profesyonel iyi birer müzisyen olmalarını sağlamaktır. m6.png ile olan beraberliğiniz eğitimleriniz bittikten sonra da devam edecek ve bu beraberlik sizlere yepyeni vizyonlar kazandıracaktır.