» Müzik Türleri
[ 3 Eyl 2009 | 13.362 kez okundu. ]
Halk Müziği Türleri

ARAP HALK MÜZİĞİ
Arap müziğinde geleneksel enstrümanlar kullanılır. Ud, darbuka, ney, kanun, bir çeşit ikili klarnet olan “mijwiz”, tef gibi çalgılar Arap müziğinde kullanılır.

[ 2 Eyl 2009 | 9.461 kez okundu. ]
Caz

1900’lerde Amerika’nın güneyinde ilk kez New Orleans’da gelişmeye başlayan caz müziği çeşitli müziklerin karışımından ortaya çıkmıştır. Afrika’dan gelen zencilerin kendi müziklerine Avrupa müziğinin de özelliklerini eklemeleriyle doğan caz, çok hızlı bir şekilde ilerlemiş ve dünyaya yayılmıştır.

[ 2 Eyl 2009 | 8.223 kez okundu. ]
Rock

Rock müzik 20. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan, genellikle elektro gitar, bas gitar, bateri ve piyano gibi klavyeli enstrümanlar çalınan bir müzik türüdür.

[ 2 Eyl 2009 | 27.310 kez okundu. ]
Caz Müzik Akımları ve Türleri

Blues : Caz müziği nin başlangıcıdır. Amerikalı zencilerin tarlalarda çalışırken söyledikleri halk şarkılarıdır. Halk şarkılarının modern enstrümanlarla söylemeye başlanmasıyla doğar. Zamanla tüm dünyaya yayılır ve caz başta olmak üzere günümüzde dinlenen R&B gibi müzik türünün de doğmasına olanak verir.

[ 2 Eyl 2009 | 8.351 kez okundu. ]
Opera

Opera bestelenmiş, orkestralı, koro bölümleri ve solo bölümleri olan, sahnede çeşitli konular eşliğinde oynanan eserlerdir. Müzikal, tiyatro ve dansın iç içe geçtiği bir yapıdadır. Klasik Batı Müziğinin önemli bir parçasıdır.

[ 2 Eyl 2009 | 7.833 kez okundu. ]
Grunge

Grunge müzik, Seattle’da ortaya çıkmış olan alternatif rock müzik türüdür. Grunge hayat tarzından da bahsedebiliriz. Sözlük anlamı “kirli, dağınık” olan Grunge’ın isim babası ise Mudhoney’in solisti Mark Arm’dır. Bu müzik türü Seattle soundu olarak tanınır.

[ 2 Eyl 2009 | 8.909 kez okundu. ]
Flamenko

Flamenko Endülüs Halk Müziği ve dansıdır. Karışık bir kültüler geleneğini temsil eder. İspanya’nın genelinde yaygın olmasına rağmen aslen Endülüs Bölgesi’ne has bir kültürdür. Flamenko, Güney İspanya’nın Endülüs Bölgesinde doğmuştur.

[ 2 Eyl 2009 | 7.995 kez okundu. ]
Halk Müziği

Bir ülkenin bölgelerinde söylenen ve kendi içlerinde farklı özellikler taşıyan müziklerdir. Her ülkenin toplumu ve yapısına göre o ülkenin müzik kültürünü yansıtır. Toplumun içinden gelen, kişiden kişiye aktarılarak yaşayan, sürekliliği bulunan, yüzyıllar boyunca toplumların kendi öz kültürleri ile bezenen, müzik türüdür.

[ 2 Eyl 2009 | 12.688 kez okundu. ]
Klasik Müzik

Klasik müzik bir müzik tarzı olarak çoksesliliğin doğuşuyla ortaya çıkar. Tüm dünyayı ve zamanları kaplayarak devam eden bir süreç olur. Müziğin doğuşu çok eski çağlara dayanır. Tek sesli olarak başlayan müzik dünyadaki tüm kültürler içinde farklı tarzlarda yaratıma girmiştir.


Müzik kursu seçkin bir eğitim kadrosu ile kursu kavramına yeni bir anlayış kazandırarak ülkemizdeki eğitiminde yaşanan derin boşluğu doldurma kararlılığındadır. Konservatuarlarda dahi yeterli bir eğitimin verilemediği bir ortamda gitar dersi, şan dersi, keman eğitimi gibi çok talep olan kursların yanı sıra klasik ve modern Batı müziğinin ve Türk müziğinin bütün enstrümanları ile ilgili dersler hem bireysel hem de grup çalışmaları olarak konusunun ülkemizdeki en önemli isimleri olan hocalar tarafından verilmektedir. Dolayısıyla m6.png bir kursu olarak değil bir okul olarak değerlendirilmelidir. İMA olarak felsefemiz sektörüyle olan bağlarımız, sahip olduğumuz kültür ve imkanlar ile ilgili her türlü deneyimi öğrencilerimize aktararak onların amatör ya da profesyonel iyi birer müzisyen olmalarını sağlamaktır. m6.png ile olan beraberliğiniz eğitimleriniz bittikten sonra da devam edecek ve bu beraberlik sizlere yepyeni vizyonlar kazandıracaktır.