Ney
3 Eylül 2009 Perşembe - 11:58     24.968 kez okundu.    
Ney

Sümerler döneminden itibaren kullanılagelmiş bir müzik aletidir. Türk topluluklarında kullanımı yaygındır. Benzer örnekleri Aztekler gibi başka kültürlerde de görülür. Bu enstrümanın eski kültürlerde de dinsel seremoni lerde kullanıldığı bilinmektedir.

Günümüzde ney bir Türk sazı olarak dünyaca kabul edilmiştir. Türklerin, İslamiyeti kabul etmeden önceki inanışı olan Şamanizmde müziğin çok önemli rolü vardı. Dini törenler müzik eşliğinde yapılırdı. Ney, İslamiyette Tasavvuf Müziği ’nin de en temel enstrümanıdır. Ney için çalma değil üfleme terimi kullanılmaktadır. Ney üfleme kullanımı İslami bir temelden gelmektedir. Allah’ın insanı yaratırken ruhunu üflemiş olmasından kaynaklanan bir benzetmedir.

Ney kargı ismi de verilen kamıştan üretilir. Bu kamış sarı, sert ve sık liflidir.  Sıcak iklimli bölgelerde ve sulak yerde yetişen bu kamışın birbirinden farklı cinsleri bulunur. En çok tercih edilen, Antakya, Samandağ’da  Asi Nehri kıyılarında yetişen kamış cinsleridir. Bu kamışın dokuz boğumlu olması gerekir. Kamışını içi boşaltılarak yapılan ney’ in en üstteki boğumu tam açılmaz ve yarım bırakılır. Ney’e ses veren delikler (perdeler) üstten alta doğru boğumlara belli bir sıra ile dağılırlar. Ney’ de biri arkada olmak üzere toplam 7 delik bulunur. Bir neyin düzgün akortlu olabilmesi için 9 adet boğumdan oluşması ve bu boğumların her birinin birbirlerine eşit olması şarttır. Bu yapıda bir kamışın sazlıkta bulunması çok zordur. Bundan dolayıdır ki ney fiyatları yüksektir.

Neyin ilk boğumu olan ve  “boğaz” ismi verilen, çalgının üflenen ucuna sesin daha net çıkması ve dudakların hasar görmemesi için genellikle fildişi veya boynuzdan yapılan ve “başpare” adı verilen bir başlık takılır. Başpare günümüzde fiberden, teflondan, abanoz veya şimşir gibi sert ağaçlardan yapılabilmektedir.  Neylerin üst ve alt ucuna çatlamayı önlemek için metalden yapılmış, kamışa sıkı bir şekilde oturan bilezikler monte edilir. Bu bileziklere “parazvane” adı verilir. Bu malzeme altın, gümüş, bakır olabilir. Ancak gümüş, bakır gibi metaller oksitlendiğinden hava ile irtibatlarının kesilmesi işlemden geçirilir.

İstanbul Müzik Akademisi’nde ney kursu almak isteyen öğrenciler konunun ilgili konservatuarlarından mezun hocalarla çalışacaklardır. Kısa zamanda sizi iyi bir noktaya getirecek özel tekniklerle ney dersleri almak istiyorsanız bilgi için arayınız

Müzik kursu seçkin bir eğitim kadrosu ile kursu kavramına yeni bir anlayış kazandırarak ülkemizdeki eğitiminde yaşanan derin boşluğu doldurma kararlılığındadır. Konservatuarlarda dahi yeterli bir eğitimin verilemediği bir ortamda gitar dersi, şan dersi, keman eğitimi gibi çok talep olan kursların yanı sıra klasik ve modern Batı müziğinin ve Türk müziğinin bütün enstrümanları ile ilgili dersler hem bireysel hem de grup çalışmaları olarak konusunun ülkemizdeki en önemli isimleri olan hocalar tarafından verilmektedir. Dolayısıyla m6.png bir kursu olarak değil bir okul olarak değerlendirilmelidir. İMA olarak felsefemiz sektörüyle olan bağlarımız, sahip olduğumuz kültür ve imkanlar ile ilgili her türlü deneyimi öğrencilerimize aktararak onların amatör ya da profesyonel iyi birer müzisyen olmalarını sağlamaktır. m6.png ile olan beraberliğiniz eğitimleriniz bittikten sonra da devam edecek ve bu beraberlik sizlere yepyeni vizyonlar kazandıracaktır.