Romantik Dönemin Ardından
25 Eylül 2009 Cuma - 18:21     3.026 kez okundu.    
Romantik Dönemin Ardından

ROMANTİK DÖNEMİN ARDINDAN
20.yy. müzik alanında farklı ve yeni tarzların benimsendiği bir dönemdir. İzlenimcilik etkisi tüm dünyayı ve sanat dallarını sarmıştır. Müzikte Debussy ve Ravel piyano ve orkestra için sıra dışı armoniler kullanarak farklı ve etkileyici, kulaklara değişik gelen müzik yaratmışlardır.

Birinci Dünya Savaşı’nın ardından radyolar gündeme gelir. Halk arasında sevilir ve yaygınlaşır. Radyolarda yapılan müzik yayınları yla müzik her kesime yayılmaya başlar. Yeni türler ortaya çıkmaya başlamıştır. Pop Müzik, Blues, Caz müzik halk tarafından beğenilerek dinlenmeye başlar.

 
20.yy.’da Avusturyalı besteci Schönberg atonalite adı verilen anahtarsız müzik sistemi ‘ni ortaya koyar.  Bu sistem armoni ve melodi anlayışını yıkan bir akımdır. Bu akımı benimseyen bestecilerden Berg ve Webern çeşitli opera eserleri ve senfoniler yazarlar. Bu dönemde artık besteciler belli akımlara veya etkilerle değil özgün eserler vermeye başlamıştır. Özgün ve kendine has eserler veren sanatılar olarak Stravinski, Şostokoviç gibi besteciler sayılır.

  
1950-1960’lı yıllarda elektronik müzik ortaya çıkmaya başlamıştır. Stockhausen ve Varesse gibi sanatçılar elektronik müziğin temeli ni oluşturan sanatçılar olarak sayabiliriz.  Bu dönemin önemli bestecilerinden John Cage rastlantısal ve belirsiz denilebilecek bir tür müzik yapmıştır.

 
21.yy’da ise artık pek çok müzik türü gelişir ve yaygın olarak dinlenir. Ve günümüzde de pek çok müzik türü çıkmaya ve sevilmeye devam etmektedir.

icon Etiketler:
Müzik kursu seçkin bir eğitim kadrosu ile kursu kavramına yeni bir anlayış kazandırarak ülkemizdeki eğitiminde yaşanan derin boşluğu doldurma kararlılığındadır. Konservatuarlarda dahi yeterli bir eğitimin verilemediği bir ortamda gitar dersi, şan dersi, keman eğitimi gibi çok talep olan kursların yanı sıra klasik ve modern Batı müziğinin ve Türk müziğinin bütün enstrümanları ile ilgili dersler hem bireysel hem de grup çalışmaları olarak konusunun ülkemizdeki en önemli isimleri olan hocalar tarafından verilmektedir. Dolayısıyla m6.png bir kursu olarak değil bir okul olarak değerlendirilmelidir. İMA olarak felsefemiz sektörüyle olan bağlarımız, sahip olduğumuz kültür ve imkanlar ile ilgili her türlü deneyimi öğrencilerimize aktararak onların amatör ya da profesyonel iyi birer müzisyen olmalarını sağlamaktır. m6.png ile olan beraberliğiniz eğitimleriniz bittikten sonra da devam edecek ve bu beraberlik sizlere yepyeni vizyonlar kazandıracaktır.