Süreyya’da Genç Besteciler Şenliği: Sesin Yolculuğu 6
30 Mart 2013 Cumartesi - 11:29     2.331 kez okundu.    
Süreyya’da Genç Besteciler Şenliği: Sesin Yolculuğu 6

Süreyya’da Genç Besteciler Şenliği: Sesin Yolculuğu 6

Türkiye’nin genç ve yeni bestecilerinin eserlerini dinleyicilere ulaştırmayı amaçlayan etkinlik ‘Sesin Yolculuğu’ 6. etkinliğini 14 Nisan 2013 Pazar günü saat 12:00’den itibaren Süreyya Operası’nda gerçekleştirecek.

Çeşitli akademik kurumların konservatuarlarını temsil eden otuz genç bestecinin eserini yetmiş genç yorumcu seslendirecek. Şenliğe katılan akademik kurumlar arasında İstanbul Teknik Üniversitesi (MİAM), Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, 9 Eylül Üniversitesi Konservatuarı, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü, Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuarı, Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuarı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı bulunmaktadır. Bestecilik kavramı müzik tarzı ayırmaksızın yapılan müzikli eser yaratımıdır. Dünyanın en eski mesleklerinden biri olan bestecilik müzisyenler için kutsal bir görevdir. Bir besteci eserini hayata geçirirken ve çevresine sunarken kişisel duruşunu da müziğiyle birlikte aktarmaktadır. Müziğin ana fikri, teması yaratıcılık gücüyle özdeştir. Müzik bilgisi ne kadar engin olursa olsun kişi bazı özelliklere sahip değilse etkileyici bir beste yaratamaz. Bestecilik ruhunda müzikal bilgiden önce ateşli bir duygusallık, yaratıcı hassasiyet, estetik duygu ve düşünce yetisi bulunması gerekmektedir. Besteciler kişisel üslublarına ulaşmak için başka güzel sanat dallarından da etkilenip, faydalanmaktadırlar. Resim, felsefe, sinema ve edebiyat bestecilerin iletişim içinde bulundukları alanlardır. Doğa ve doğa olayları (fırtına, şimşek, deniz, dalgalar vs) insanın manevi ve fiziki yapısı (tutku, aşk, nefret gibi duyguları, güzellik, şehvet), savaşlar, yıkımlar, toplumsal acılar bestecilerin yoğunlaştıkları durumlardır. Klasik müzik besteciliğinin yanı sıra reklam müziği besteciliği, pop şarkı besteciliği, tiyatro, sinema müzikleri besteciliği, TV ve dizi film besteciliği gibi alanlar teknolojinin gelişmesi ile çağın gereksinimi olarak ortaya çıkmıştır. Esasen bestecilik öğrenilebilir bir kavram değildir. Enstrüman eğitimi notal bilgi ile birlikte başlar. Enstrüman eğitimi ve bestecilik usta- çırak ilişkisine dayalıdır. Örneğin Joseph Haydn’dan dersler almış olan büyük besteci L.V. Beethoven ilk bestelerinde ustasının etkisinde kalmış ancak zamanla o etkiden sıyrılarak kendi müzikal dilini keşfetmiştir. Bestecilik eğitiminde kompozisyon, armoni, kontrpuan, çalgı bilgisi, füg dersleri bulunmaktadır. Bestecilik öğrencisinin sağlam temellerde müzik eğitimi alması ve diğer sanat alanlarında bilgilenmesi gerekmektedir. Bestelerinde teknik dokunun mükemmeliyeti yanı sıra eserin felsefi fikrini kurmak gerekir. Bir besteci edebi eserlerle yakından ilgilenmelidir. Çok sayıda okuma yapmalıdır. Müzik ve Sanat Tarihi’nin ana hatlarını bilmek zorundadır. Ülkemizde bestecilik eğitimleri iki tarz konservatuarda gerçekleşmektedir. Batı Müziği ve Türk Müziği konservatuarları iki ayrı tarzda besteci yetiştiren akademik kurumlardır. Ancak her kurum birbirinin müzikal yapısını öğrencilerine öğretmekte ve yetiştirdikleri müzik adamlarına yaşadıkları ülkenin geleneksel müziği hakkında bilgi vermektedir. Türk Müziği Konservatuarlarında ise Batı Müziği Temel bilimler dersleri mutlak geçilmesi gereken derslerdendir.

Müzik kursu seçkin bir eğitim kadrosu ile kursu kavramına yeni bir anlayış kazandırarak ülkemizdeki eğitiminde yaşanan derin boşluğu doldurma kararlılığındadır. Konservatuarlarda dahi yeterli bir eğitimin verilemediği bir ortamda gitar dersi, şan dersi, keman eğitimi gibi çok talep olan kursların yanı sıra klasik ve modern Batı müziğinin ve Türk müziğinin bütün enstrümanları ile ilgili dersler hem bireysel hem de grup çalışmaları olarak konusunun ülkemizdeki en önemli isimleri olan hocalar tarafından verilmektedir. Dolayısıyla m6.png bir kursu olarak değil bir okul olarak değerlendirilmelidir. İMA olarak felsefemiz sektörüyle olan bağlarımız, sahip olduğumuz kültür ve imkanlar ile ilgili her türlü deneyimi öğrencilerimize aktararak onların amatör ya da profesyonel iyi birer müzisyen olmalarını sağlamaktır. m6.png ile olan beraberliğiniz eğitimleriniz bittikten sonra da devam edecek ve bu beraberlik sizlere yepyeni vizyonlar kazandıracaktır.