Theodore, Paul ve Gabriel İKSV Salon’da
7 Nisan 2013 Pazar - 10:21     2.113 kez okundu.    
Theodore, Paul ve Gabriel İKSV Salon’da

Theodore, Paul ve Gabriel İKSV Salon’da

Paris’ten üç kadın müzisyenden oluşan Fransız pop, folk ve rock grubu 19 Nisan 2013 Cuma günü saat 22:30’da Salon İKSV’de müzikseverlerle buluşacak.

Janis Joplin, The Beatles, Patti Smith, Eric Clapton gibi önemli müzisyenlerden etkilenen müzisyenler geçen sene ‘Please Her, Please Him’ adlı albümlerini çıkardılar. Albümdeki ‘Silent Veil’ adlı şarkıyla büyük beğeni toplayan üç müzisyen ‘erkek egemen müzik dünyası’na da başkaldırmaktadırlar. Cinsiyetçilik, cinsiyet ayrımı bir cinsin diğer cinsten üstün olduğu görüşünü savunmak anlamına gelen bir ideolojidir. İnsanların değer yargılarının kişisel değerler üzerinden değil de cinsiyet ayrımı gözetilerek yapılması büyük çatışma ve nefret doğurmaktadır. Tarih kaynaklarında rastlanan erkeklerin kadınlara üstünlüğü bazı ülkelerde etik bir konu olarak algılanmakta hatta bu düşünce tabu olarak korunmaktadır. Cinsiyet ayrımcılığının toplumlarda neden kabul gördüğü ve savunulduğu halen tartışılmaktadır. Cinsiyet ayrımını savunan toplumlar savlarını şu şekilde açıklamaktadır: a) Kadın erkeğe göre ya da erkek kadına göre daha üstün ve değerlidir.  b) Kadınlar nefret edilen varlıklardır ya da erkekler nefret edilen varlıklardır. c) Kadınlık belli sınırlarda bir kavramdır, erkeklikte belli sınırlarda kavramlardır. Cinsel ayrımcılıkta o cinsin karakteristik özellikleri daima bir sınır içinde kalmaya mahkumdur. Bu sınırlar toplumlara göre erkeğe, kadına, çift cinsiyetliye veya cinsiyet değiştirene uygulanabilmektedir. Cinsiyet ayrımcılığı pek çok ülkede yasak olduğu halde bireyler cinsiyete dayanan hak ve sorumluluklar sırası oluşturmaktadır. Kadınlara yapılan cinsel ayrımcılıkta Şovenizm kavramı açığa çıkmaktadır. Aile reisinin ‘baba’ figürü olduğu toplumlarda bu daha fazla görünmektedir. Kadının kanuni hiçbir dayanağı, hakkı ve desteği yoktur. Feminist topluluklar şiddete uğrayan, eğitim ve iş ve politik dünyada yer alma gibi hakları ellerinden alınan kadınlar için çalışmaktadırlar. Erkeklere karşı yapılan cinsel ayrımcılık son yıllarda ‘androfobi’ (erkek düşmanlığı- erkeklerden korkmak)’ olarak kendini göstermiştir. Bu durumda kadın kendini erkekten üstün hissetmektedir. Androfobi, erkek düşmanlığı ile karıştırılmamalıdır. Androfobi, bir tür sosyal fobi şeklinde psikolojik rahatsızlık tır. Androfobi ve erkek düşmanlığında başlıca sebepler; kız çocuklarının ve kadınların cinsel tacize uğramaları, öldürülmeleri, daha ilkel toplumlarda kocası ölen kadının yakılarak öldürülmesi, estetik kaygılar ve kurallardan dolayı kadınların sakat kalması (mide korseleri, kulak memesi büyütme, alt dudak genişletme, boyun uzatma, ayak küçültme, anoreksiya) sayılabilir.

Müzik kursu seçkin bir eğitim kadrosu ile kursu kavramına yeni bir anlayış kazandırarak ülkemizdeki eğitiminde yaşanan derin boşluğu doldurma kararlılığındadır. Konservatuarlarda dahi yeterli bir eğitimin verilemediği bir ortamda gitar dersi, şan dersi, keman eğitimi gibi çok talep olan kursların yanı sıra klasik ve modern Batı müziğinin ve Türk müziğinin bütün enstrümanları ile ilgili dersler hem bireysel hem de grup çalışmaları olarak konusunun ülkemizdeki en önemli isimleri olan hocalar tarafından verilmektedir. Dolayısıyla m6.png bir kursu olarak değil bir okul olarak değerlendirilmelidir. İMA olarak felsefemiz sektörüyle olan bağlarımız, sahip olduğumuz kültür ve imkanlar ile ilgili her türlü deneyimi öğrencilerimize aktararak onların amatör ya da profesyonel iyi birer müzisyen olmalarını sağlamaktır. m6.png ile olan beraberliğiniz eğitimleriniz bittikten sonra da devam edecek ve bu beraberlik sizlere yepyeni vizyonlar kazandıracaktır.