Türk Dünyası Şarkı Yarışması TÜRKVİZYON Başlıyor.
5 Ekim 2013 Cumartesi - 09:03     1.630 kez okundu.    
Türk Dünyası Şarkı Yarışması TÜRKVİZYON Başlıyor.

Türk Dünyası Şarkı Yarışması TÜRKVİZYON Başlıyor.

Türk Dili konuşan ülkelerin katılımıyla gerçekleşecek olan Türk Dünyası Şarkı Yarışması – TÜRKVİZYON’un ayrıntıları Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov tarafından açıklandı.

Devletler arasında ortak dil ve kültür çatısı altında buluşarak dostlukların kurulması gelenek ve göreneklerin yaşatılması amacıyla her yıl tekrarlanacak şarkı yarışması 300 milyon seyirciyi hedefliyor. 2013’Aralık ayında 3 gün sürecek olan şarkı yarışmasının finalistleri 30 Ağustos’ta belirlendi. 20 ülkeden seçilen 20 genç ses Eskişehir’de gerçekleşecek şarkı yarışmasında kendi yeteneklerini uluslararası platformda sergileme olanağı bulacaklar. 3 gün, 3 ayrı besteyle sahneye çıkacak olan sanatçılar pop müziği dalında kendi dillerinde eserler seslendirecekler. Büyük final akşamında ise istedikleri dillerde şarkıya yer verebilecekler. Yarışmaya katılan ülkeler arasında Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Rusya, Gürcistan, Çuvaş Cumhuriyeti, Moldova, Beyaz Rusya, Makedonya, Bosna Hersek, KKTC, Kırım, Altay Cumhuriyeti, Tataristan, Moldova, Sincan Uygur Özerk Cumhuriyeti, Gürcistan ve Türkiye yer alacak. 19- 20- 21 Aralık 2013 tarihleri arasında yapılacak olan yarı finallerin ardından büyük final 23 Aralık’ta gerçekleşecek. Ülkemizi temsil edecek eser Kral TV, Anadolu Üniversitesi ve Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı işbirliğiyle belirlenecek. Türk Dünyası, geniş bir coğrafyayı kapsayan ve Türk soylu halkları içine alan bir kavramdır. Batıda Kosova ve Karadağ’dan, doğuda Moğolistan’a kadar uzanan bölgeye Orta Asya denmektedir. Orta Asya’ya ek olarak Avrupa, Türkiye, Çin, Kafkasya ve Rusya Federasyonu kapsamındaki Türk bölgeler de Türk diyasporası nı içermektedir. Türk halkları Avrupa ve Asya’da dağınık şekilde yaşayan Altay dillerinin bir kolu olan Türkçe’yi çeşitli şive, ağız ve lehçelerle konuşan etnik gruplardır. Altay dilleri Türkçe, Özbekçe, Uygurca, Tatarca ve Kazakça’dan oluşmaktadır. En çok konuşulan dil, Türkçe’dir. Türk dillerini diğer dillerden ayıran özellik Türkçe konuşan halkların göçebe olması nedeniyle birbirinden sık olarak etkileşmesidir. Dünyada en fazla kullanılan 15.inci dil olan Türkçe ‘İstanbul Ağzı’ olarak yazılmaktadır. Anadolu ağızlarında hırıltılı, açık heceli, ön damaksıl sesler bulunmakta olup, yazı dilinde bulunmamaktadır. Türkçe’nin kökeni olan Altay dilleri Orta Asya, Orta Doğu, Avrupa ve Uzak Doğu’ya kadar geniş bir alanda kullanılmaktadır. Ural dillerinin üyesi olan Estonca, Fince, Macarca gibi diller Altay dillerinin uzaktan akrabası sayılmaktadır. Orhun ve Yenisey yazıtları bilinen en eski Türkçe eserdir. Göktürk (Köktürk) Yazıtları da denen ve Türklerin ilk alfabesi olarak bilinen Orhun alfabesini kullanarak Orhun yazıtlarını yazan Yolluğ Tiğin, Bilge Kağan’ın yeğenidir. Bu yazıtlar Moğolistan’daki Orhun Vadisi’nde bulunmuş olup,  19.yüzyılda Danimarkalı dilbilimcisi Vilhelm Thomsen ve Türkolog Vasili Radlof (Rus) tarafından çözülmüştür. Eser Danimarka Kraliyet Bilimler Akademisi’nde tüm bilim dünyasına açıklanmıştır.

Müzik kursu seçkin bir eğitim kadrosu ile kursu kavramına yeni bir anlayış kazandırarak ülkemizdeki eğitiminde yaşanan derin boşluğu doldurma kararlılığındadır. Konservatuarlarda dahi yeterli bir eğitimin verilemediği bir ortamda gitar dersi, şan dersi, keman eğitimi gibi çok talep olan kursların yanı sıra klasik ve modern Batı müziğinin ve Türk müziğinin bütün enstrümanları ile ilgili dersler hem bireysel hem de grup çalışmaları olarak konusunun ülkemizdeki en önemli isimleri olan hocalar tarafından verilmektedir. Dolayısıyla m6.png bir kursu olarak değil bir okul olarak değerlendirilmelidir. İMA olarak felsefemiz sektörüyle olan bağlarımız, sahip olduğumuz kültür ve imkanlar ile ilgili her türlü deneyimi öğrencilerimize aktararak onların amatör ya da profesyonel iyi birer müzisyen olmalarını sağlamaktır. m6.png ile olan beraberliğiniz eğitimleriniz bittikten sonra da devam edecek ve bu beraberlik sizlere yepyeni vizyonlar kazandıracaktır.