Türk Musikisi’nde Oda Müziği Besteleri CRR’de
11 Mayıs 2013 Cumartesi - 10:31     1.979 kez okundu.    
Türk Musikisi’nde Oda Müziği Besteleri CRR’de

Türk Musikisi’nde Oda Müziği Besteleri CRR’de

Cemal Reşit Rey (CRR) Türk Musikisi Topluluğu 15 Mayıs 2013 Çarşamba saat 20:00’de çok farklı bir çalışmayla Türk Müziği severlerin huzurunda olacak.

İki bölümden oluşan konserin ilk bölümünde Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde başlayan ve Cumhuriyet dönemine kadar süren neo- klasik dönemde yapılmış eserleri seslendirecekler. Refik Fersan, Kaptanpaşazade Ali Rıza Bey, Neveser Kökdeş, Muhlis Sabahattin, Ali Rıfat Çağatay, Mehveş Hanım gibi Türk Musikisi’nin önemli bestekarlarının operet, şarkı ve besteleri seslendirilecek. İkinci bölümde ise CRR Türk Musikisi Topluluğu’na ait neo- klasik beste ve düzenlemelere yer verilecek. Osmanlı İmparatorluğu ya da Devlet-i Aliyye-i Osmaniye 13.yüzyılın sonlarından başlayarak 20.yüzyılın ilk çeyreğine uzanan dönemde varlığını çok geniş topraklarda sürdürmüş büyük bir Türk devleti dir. Avrupa’nın doğusundan, Güney Batı Asya’ya ve Kuzey Afrika’ya kadar yayılan Osmanlı toprakları 16.yüzyıla gelindiğinde dünyanın en güçlü imparatorluğu olmuştur. Osmanlı Devleti ve hanedanın kurucusu Osman Gazi, Oğuz Türkleri’nin Bozok Kolu’nun Kayı Boyu’ndan gelmektedir. Marmara bölgesindeki Bilecik ilinin Söğüt ilçesini devletin başkenti olarak tayin eden Osman Gazi, Bizanslı’larla yaptığı savaşlarda galip gelerek devleti resmen ilan etmiştir. İstanbul’un da içinde olduğu Doğu Roma İmparatorluğu’nu (Bizans) yıkan ve İstanbul’u ele geçiren Osmanlı İmparatorluğu bu hareketiyle Yeni Çağ’ı başlatmıştır. Geniş sınırlara yayılan imparatorluk Atlantik Okyanusu’ndaki bazı topraklarda da hakimiyet kurmuştur.  600 yıllık hakimiyeti boyunca Osmanlı İmparatorluğu Doğu ve Batı dünyası arasında köprüler kurmuştur. Eski Türk gelenekleri, İslam kültürü ve kanunlarıyla yönetilen her çeşit halk din, dil, ırk ayrımı gözetilmeden yaşamını sürdürmüştür. Osmanlı hakimiyeti altında yaşayan halklar zaman zaman ayaklanmış olsa da devlet bu ayaklanmaları bastırmayı ve hakimiyeti sürdürmeyi başarmıştır. Osmanlı İmparatorluğu tarihsel dönemlere ayrılarak incelenmektedir. Bu dönemler Beylikler dönemi, Kuruluş, Yükselme (Yayılmanın ve doruk noktasının yaşandığı dönem), Duraklama (Ayanlar Çağı ve Reform), Gerileme (Modernleşme hareketleri) ve Dağılma dönemi olarak ayrılmıştır. İmparatorluk hükümranlığı boyunca ‘Mutlak Monarşi’ ile yönetilmiştir. Hiyerarşik sistemde Sultan, askeri, siyasi, sosyal ve hukuki alanlarda en üst yetkidedir. İslami inanışa göre Sultan ‘Tanrı’nın Yeryüzündeki Gölgesi’ olarak kendisine uhrevi bir önem atfedilmiştir. Halife olarak yetkin kılınan Sultan, tüm emir ve kararlarını ‘Ferman’ olarak yayınlamıştır. Ayrıca orduların ‘Başkomutanı’ ve fetih sonrası Bizans İmparatorluğu’nun da varisi ‘Kayzer’ ya da ‘İmparator’ olarak resmi unvanlarla resmen tanınmıştır. Teoride padişahların güçlerinin sınırsız olmasına rağmen alınan kararlarda hanedan mensuplarının da görüşlerine önem verilmiştir. Tahta çıkması yasak olmasına rağmen hükümdar anneleri (Valide Sultan), politik kulisler yaparak alınan kararlarda etkili olmuşlardır.

Müzik kursu seçkin bir eğitim kadrosu ile kursu kavramına yeni bir anlayış kazandırarak ülkemizdeki eğitiminde yaşanan derin boşluğu doldurma kararlılığındadır. Konservatuarlarda dahi yeterli bir eğitimin verilemediği bir ortamda gitar dersi, şan dersi, keman eğitimi gibi çok talep olan kursların yanı sıra klasik ve modern Batı müziğinin ve Türk müziğinin bütün enstrümanları ile ilgili dersler hem bireysel hem de grup çalışmaları olarak konusunun ülkemizdeki en önemli isimleri olan hocalar tarafından verilmektedir. Dolayısıyla m6.png bir kursu olarak değil bir okul olarak değerlendirilmelidir. İMA olarak felsefemiz sektörüyle olan bağlarımız, sahip olduğumuz kültür ve imkanlar ile ilgili her türlü deneyimi öğrencilerimize aktararak onların amatör ya da profesyonel iyi birer müzisyen olmalarını sağlamaktır. m6.png ile olan beraberliğiniz eğitimleriniz bittikten sonra da devam edecek ve bu beraberlik sizlere yepyeni vizyonlar kazandıracaktır.