Türkçe Sözlü Pop Müzik
2 Eylül 2009 Çarşamba - 15:14     9.982 kez okundu.    
Türkçe Sözlü Pop Müzik

Türkçe sözlü tango Türk halkının sanat müziği türlerinin dışında yaygın olarak yer alan, ilk popüler müzik türü olduğu düşünülebilir.

Ellili yıllarda, radyo alıcılarının sayısının arttığı, müzikli lokal ve salonların revaçta olduğu bir dönemde halkın güncel müzik gereksinimini karşılayacak orkestralarda art arda kurulmaya başlanmıştır.

 

Altmışlı yıllarda tüm dünyada hızla yayılmakta olan pop müziğin etkisiyle bazı Türk şarkıcılar da yabancı şarkıları söylemeye, ardından pop müzik parçalarına söz yazarak söylemeye başladılar. Fecri Ebcioğlu, Sezen Cumhur Önal sevilen yabancı pop parçalarına Türkçe sözler yazan ilk şarkı sözü yazarları oldular. O dönemde profesyonel şarkıcı ve toplulukların yanı sıra, amatör şarkıcıların ve okul orkestralarının, hatta mahalle gruplarının sinemalarda verdikleri konserler heyecan yaratır.

 

Gittikçe artan pop müzik şarkıcıları ve toplulukları arasında farklı olma çabaları gündeme gelince, üretilen müziklerde de yeni arayışlar başlar.Pop müzik sanatçıları  içinde en çok dikkati çekenler, yabancı müziklerden vazgeçip yerli bestelere yönelenler olmuştur. Cem Karaca, Moğollar, Fikret Kızılok, Barış Manço gibi şarkıcı ve topluluklar belli bir çizgiye ve şöhrete ulaşabilen pop müzik yapmışlardır.

 

Yıllar boyunca pop müzik diğer müzik türlerini bastırarak, en ilgi çeken tür haline geldi. Teknolojinin yardımıyla büyük kentlerden kasabalara köylere doğru yayılan güncel müzik, radyo ve televizyonların da yayılmasıyla önemli bir boyut kazandı. Canlanmaya başlayan plak endüstrisi de bu süreci hızlandıran etkenlerden olmuştur.

 

1970 ’li yıllarda Türkçe sözlü pop müzik farklı bir etki altında kaldı. Bu dönemlerde kırsal alanlardan kentlerin varoşlarına doğru göçler sonucu büyük gecekondu mahalleleri oluşmaya başlar. Köy ve kasabalardan kentli gibi yaşayabilmek arzusuyla özellikle üç büyük kentin çevresinde konumlanan kitleler kendi müziklerini bulmakta gecikmediler. Bu insanlar madem özlem doluydular ama bu arzularını gerçekleştirebilecek sosyo-ekonomik güçten yoksundular, o halde mutsuzluk ve kaderciliği merkezine alan, sözlerinde bir isyanı barındıran arabesk ortaya çıktı.

 

Yetmişli yılların ortalarından itibaren Eurovision şarkı yarışmasına katılan Türk şarkıcıları basit bir pop müzik formatındaki şarkıların toplumda yer bulmasına neden oldu. Seksenli yıllardan itibaren özellikle büyük kentlerde sayıları oldukça fazla amatör çizgide topluluklar, şarkıcılar kendini göstermeye başladılar. Ağırlıkla rock türünü tercih etseler de bazıları toplumun hafızasında yer almayı başarır.

 

Disco türü müziğin yaygınlaştığı, pop-arabeskin kitlelerce tüketildiği hip-hop ve diğer türlerin pek çoğu son yıllarda dans müziği adı altında çok yaygınlaştı. Buradaki temel yapı, dans müziğinin karakteristik ritminin ön planda olması ve dans etme isteğinin kışkırtılması için ölçülerin sert vurgulanmasıdır.

 

Türk pop müziğindeki belli başlı besteciler ve aranjörler şunlardır; Selmi Andak, Melih Kibar, Ali Kocatepe, Timur Selçuk, Fikret Kızılok, Barış Manço, Şerif Yüzbaşıoğlu, Ergüder Yoldaş, Atilla Özdemir oğlu, Garo Mafyan, Esin Engin, Onno Tunç …

Müzik kursu seçkin bir eğitim kadrosu ile kursu kavramına yeni bir anlayış kazandırarak ülkemizdeki eğitiminde yaşanan derin boşluğu doldurma kararlılığındadır. Konservatuarlarda dahi yeterli bir eğitimin verilemediği bir ortamda gitar dersi, şan dersi, keman eğitimi gibi çok talep olan kursların yanı sıra klasik ve modern Batı müziğinin ve Türk müziğinin bütün enstrümanları ile ilgili dersler hem bireysel hem de grup çalışmaları olarak konusunun ülkemizdeki en önemli isimleri olan hocalar tarafından verilmektedir. Dolayısıyla m6.png bir kursu olarak değil bir okul olarak değerlendirilmelidir. İMA olarak felsefemiz sektörüyle olan bağlarımız, sahip olduğumuz kültür ve imkanlar ile ilgili her türlü deneyimi öğrencilerimize aktararak onların amatör ya da profesyonel iyi birer müzisyen olmalarını sağlamaktır. m6.png ile olan beraberliğiniz eğitimleriniz bittikten sonra da devam edecek ve bu beraberlik sizlere yepyeni vizyonlar kazandıracaktır.