Ünlü Arya’larla Fransa’dan Esintiler
1 Mart 2013 Cuma - 11:24     2.447 kez okundu.    
Ünlü Arya’larla Fransa’dan Esintiler

Ünlü Arya’larla Fransa’dan Esintiler

Dünyaca ünlü Fransız besteciler Berlioz, Massenet, Bizet, Delibes, Gounod, Offenbach, Saint- Saens’in sevilen aryalarıyla 7 Mart 2013 Perşembe saat 20:00’de ve 9 Mart 2013 Cumartesi saat 16:00’da Süreyya Operası’nda bir konser gerçekleşecek.

On solistin seslendireceği birbirinden güzel aryalarda Fransız klasik ve romantik dönem bestecilerinin eserlerine yer verilecek. Bir Batı Avrupa ülkesi olan Fransa’nın dünyanın bir çok bölgesinde de deniz aşırı toprakları bulunmaktadır. Manş ve Kuzey Denizi, Ren Nehri ve Atlas Okyanusu kıyılarına yayılan topraklarının haritadaki şeklinden dolayı ‘altıgen’ adı verilmiştir. Avrupa kıtasında sınır komşuları İtalya, İsviçre, Lüksemburg, Belçika, Monako ve İspanya’dır. Akdeniz’de bulunan Korsika Adası Fransa’ya aittir. Ada İtalya’ya ait Sardinya Adası’nın 12 kilometre uzağındadır. Fransa’nın sahip olduğu deniz aşırı topraklar Fransız Guyanası olarak Brezilya ve Hollanda Antilleri’ne kadar uzanmaktadır. 17.yüzyılın sonlarına doğru uluslararası ilişkilerini geliştiren Fransa, Afrika’dan Asya’ya uzanan bir sömürge imparatorluğu kurmuştur. Yayıldığı bölgelerdeki toplumlara kültürel ve siyasal izler bırakmıştır. İleri ekonomiye sahip olan Fransa dünyanın sekizinci satın alma paritesi yüksek ve yine beşinci gayri safi milli hasılası yüksek ülkesidir. Fransa, dünyanın en çok ziyaret edilen ülkesi olarak her yıl 82 milyon turisti karşılamaktadır. AB (Avrupa Birliği) ve BM (Birleşmiş Milletler)’in kurucularından olan Fransa etkin savaş başlıkları ve çok sayıda nükleer santralleriyle önemli bir savunma gücüne sahiptir. Fransa, ‘Frankların Yurdu’ anlamına gelmektedir. Temel olarak Germence ‘Frankona’ yani ‘cirit, mızrak, kargı’ sözcüğüne dayandığı söylenmektedir. Fransa toprakları içinde yaşayan Kelt Galyalılar’ın M.Ö I.yüzyılda Sezar tarafından Roma toprakları na katılmasıyla Hristiyanlığı ve Roma kültürü nü benimsemişlerdir. Fransızca konuşulan topraklarda Ren Nehri kıyısında yaşayan Germenler, Roma İmparatorluğu’nun yıkılmasından sonra ‘Francie’ adıyla ilk Fransa temellerini atmışlardır. Fransa’da krallık yönetimi 1789 Fransız İhtilali ile son bulmuştur. Napolyon ‘un İmparatorluk döneminde sömürgeleriyle dünyanın yüzde 8,6’lık kara parçasına sahip olan Fransa I. Ve II. Dünya Savaşı’nda büyük insan kaybı ve maddi zararlar yaşamıştır. Savaşlardan galip taraf olarak çıkan Fransa’nın Avrupa’daki topraklarının büyük bölümü Almanya’nın eline geçmiştir. İç savaş ın eşiğine gelen Fransa Cumhuriyetin kuruluşundan sonra Cezayir topraklarını da teslim etmiş Almanya ile barışçıl bir tutum içerisinde AB çatısı altında ekonomik işbirliğine varmıştır. Coğrafi bakımdan AB’ye üye ülkeler arasından İspanya’ya az bir farkla en geniş toprak parçasına sahip ülke olarak tanımlanmaktadır.

Müzik kursu seçkin bir eğitim kadrosu ile kursu kavramına yeni bir anlayış kazandırarak ülkemizdeki eğitiminde yaşanan derin boşluğu doldurma kararlılığındadır. Konservatuarlarda dahi yeterli bir eğitimin verilemediği bir ortamda gitar dersi, şan dersi, keman eğitimi gibi çok talep olan kursların yanı sıra klasik ve modern Batı müziğinin ve Türk müziğinin bütün enstrümanları ile ilgili dersler hem bireysel hem de grup çalışmaları olarak konusunun ülkemizdeki en önemli isimleri olan hocalar tarafından verilmektedir. Dolayısıyla m6.png bir kursu olarak değil bir okul olarak değerlendirilmelidir. İMA olarak felsefemiz sektörüyle olan bağlarımız, sahip olduğumuz kültür ve imkanlar ile ilgili her türlü deneyimi öğrencilerimize aktararak onların amatör ya da profesyonel iyi birer müzisyen olmalarını sağlamaktır. m6.png ile olan beraberliğiniz eğitimleriniz bittikten sonra da devam edecek ve bu beraberlik sizlere yepyeni vizyonlar kazandıracaktır.