Yediden Yetmişe Gönüllerin Teli Erkan Oğur Konseri
16 Ocak 2013 Çarşamba - 12:02     2.106 kez okundu.    
Yediden Yetmişe Gönüllerin Teli Erkan Oğur Konseri

Yediden Yetmişe Gönüllerin Teli Erkan Oğur Konseri

Türk Halk Müziği’nin uzun yıllar omuz omuza bağlamalarını çalan iki duayeni Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu eski ve çok, çok eski Anadolu halk türkülerinden oluşan repertuarlarıyla 16 Ocak 2013 saat 20:30’da

Kocamustafapaşa’daki Çevre Tiyatrosu’nda hayranlarıyla kucaklaşacak. Duo çalışmalarıyla birbirlerine her anlamda destek veren usta müzisyenler Türk Halk müziğine yeni bir yorum, yeni bir tarz yaratmaktadırlar. Türküler, Anadolu’nun sözlü geleneklerinin içinde yer alan ezgi ya da melodiyle söyleme işidir. Türkü, Türk’e dair her şeyi içeren bir anonim nazım biçimi olarak tarif edilebilir. Türkülerin ana dörtlükleri ve nakaratları vardır. Bu dörtlüklere ‘bent’ adı verilir. Nakaratlara ise ‘bağlama’ ya da ‘kavuştak’ denir. Türküler ağızdan ağıza söylenerek anonimleşir. Yörede yaşanan doğa olaylarını, kahramanlık hikayelerini, yaşanan aşkların acı ve sevinçlerini anlatan türküler yöreden yöreye geçerken taşındığı yörenin, kişilerin adlarını alırlar. Türküler usullü, ya da usulsüz olmak üzere iki bölüme ayrılır. Usulsüz olanlar uzun havalar, koşma, divan, bozlak, hoyrat ve Çukurova uzun havaları, usullü olanlar ise oyun havaları, Urfa’da kırık hava, Konya’da oturak havası adı verilmektedir. Türküler konularına göre; kahramanlık, ninniler, savaş, aşk, ölüm, oyun, çocuk, iş, yemek kültürü, karşılıklı atışma, güldürücü nitelikte türküler olarak ayrılırlar. Yapılarına göre yani bent ve kavuştaklarına göre ise; bentleri dörtlüklerle, üçlüklerle, beyitlerle kurulan türküler, mahlaslı ve yöreye göre türküler olarak sınıflandırılmıştır. Mahlas, Türk edebiyatında şairin yada yazarın asıl adının yerine eserlerinde imza olarak kullandığı takma adlardır. Mahlas sözcüğü, ‘halas’, ‘halis’ kelimesinden türemiş temizlik ve saflık anlamına gelmektedir. Aşıkların birçoğunun gerçek isimleri bilinmez Örneğin; Aşık Dadaloğlu’nun asıl adı Veli,  Aşık Gevheri’nin ise Mehmet’tir. Mahlaslar, şair yada yazarın yaşam şartlarına ve sanatsal kimliğine uygun alınır. Bazen sanatçı mahlasını kendinden daha usta bir aşıktan, pir’den veya şeyh’den alır. Ustalar, çırak şairi bir sınava tabi tutarlar. Aydınlanma düzeyine gelmiş çırağa mahlası layık görürler. Bir başka mahlas alma işi de rüyada bade içerken gerçekleşmektedir. Tarihimizde yazar, şair olarak nam salmış mahlas kullanan bir çok hanedan ferdi, sultan ve padişah bulunmaktadır. Bunlardan; Fatih Sultan Mehmet’in mahlası Avni, II.Beyazid’in mahlası Adli, Yavuz Sultan Selim’in mahlası Selimi, Kanuni Sultan Süleyman’ın mahlası ise Muhibbi olarak sayılabilir.

icon Etiketler:
Müzik kursu seçkin bir eğitim kadrosu ile kursu kavramına yeni bir anlayış kazandırarak ülkemizdeki eğitiminde yaşanan derin boşluğu doldurma kararlılığındadır. Konservatuarlarda dahi yeterli bir eğitimin verilemediği bir ortamda gitar dersi, şan dersi, keman eğitimi gibi çok talep olan kursların yanı sıra klasik ve modern Batı müziğinin ve Türk müziğinin bütün enstrümanları ile ilgili dersler hem bireysel hem de grup çalışmaları olarak konusunun ülkemizdeki en önemli isimleri olan hocalar tarafından verilmektedir. Dolayısıyla m6.png bir kursu olarak değil bir okul olarak değerlendirilmelidir. İMA olarak felsefemiz sektörüyle olan bağlarımız, sahip olduğumuz kültür ve imkanlar ile ilgili her türlü deneyimi öğrencilerimize aktararak onların amatör ya da profesyonel iyi birer müzisyen olmalarını sağlamaktır. m6.png ile olan beraberliğiniz eğitimleriniz bittikten sonra da devam edecek ve bu beraberlik sizlere yepyeni vizyonlar kazandıracaktır.